1.

بررسی ابزارهای سیاستی موردنیاز برای همکاری بنگاه‌های جدید فناوری نانو و شرکت‌های صنعتی

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 67-86
محمدعلی بحرینی زارج؛ علی مبینی دهکردی؛ محمدرضا میگون پوری

2.

بررسی موانع توسعه‌ی کارآفرینی نانوفناورانه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 105-124
روح‌اله رضایی؛ شادعلی توحیدلو؛ ابوالقاسم عربیون

3.

بررسی و تبیین الگوی سیاست‌های دولتی در هم‌پایی فناوری نانوپوشش‌ها در ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 36-60
عماد احمدوند؛ سیدرضا سلامی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سیدحبیب ا... طباطبائیان

4.

پایایی سیاستگذاری فناوری نانو در ایران؛ تحلیل کیفی چرخه سیاست

دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 83-99
علی محمد سلطانی؛ مجید صاحبی‌نژاد

5.

تحلیل عوامل پیش‌برنده توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران

41-2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 531-539
روح اله ماقبل؛ محمد چیذری؛ سید مجتبی خیام نکویی

6.

شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبردهای تجاری¬سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه‌ی فناوری نانو در ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 47-66
محمدرضا میگون‌پوری؛ اسماعیل کلانتری

7.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل نهادی مؤثر بر انتخاب راهبرد تجاری‎سازی تحقیقات دانشگاهی فناوری نانو

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 69-74
اسماعیل کلانتری؛ محمدرضا میگون‌پوری

8.

شناسایی و تحلیل سازوکارهای توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران

42-2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 379-388
روح اله رضایی؛ سید محمود حسینی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علیمراد سرافرازی

9.

طراحی مدل اندازه¬گیری شاخص¬های تجاری¬سازی فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 175-194
لیلا صفا؛ سید یوسف حجازی؛ سیدمحمود حسینی؛ احمد رضوانفر

10.

فناوری نانو؛ مفاهیم و کاربردهای آن در علوم دامی

دوره 21، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 14-21
طوبی ندری

11.

مطالعه عوامل سازمانی تأثیرگذار بر راهبرد تجاری-سازی تحقیقات دانشگاهی (مطالعه موردی: فناوری نانو)

دوره 13، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 415-435
اسماعیل کلانتری؛ محمدرضا میگون پوری؛ جهانگیر یدالهی فارسی

12.

نقش‌های بنگاه جدید فناوری نانو در توسعۀ محصول جدید مشترک با شرکت صنعتی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 41-60
محمد علی بحرینی؛ علی مبینی دهکردی؛ محمد رضا میگون پوری

13.

واکنش سویا به مصرف سطوح مختلف نانوکود پتاسیم تحت شرایط قطع آبیاری در دشت مغان

دوره 20، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 503-516
امیرعباس رستمی اجیرلو؛ ابراهیم امیریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب