1.

اصل پراگماتیکی: عالی‌ترین مرحلة وضوح در پراگماتیسم پیرس

دوره 16، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 23-41
عطیه زندیه

2.

بازخوانی «دلالت زبانی» در فهم و تفسیر کتاب و سنت

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 145-121
محمدتقی کبریت‌چی؛ محمدرضا شاهرودی

3.

بررسی ارتباط اجزای سه ‌گانۀ نشانه های مربوط به مفهوم عشق در اشعارفاروق جویده با تکیه بر نظریه پیرس

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 109-128
علی اسودی؛ پرویز خیری

4.

تحلیل مفهوم مرگ در شعر بسام حجار با تکیه بر الگوی نشانه‌شناسی پیرس

دوره 14، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 85-106
پرویز احمدزاده هوج؛ بهمن آقازاده؛ وحید خیری

5.

تحلیل نشانه شناسی پوسترهای فرهنگی به مثابه متن در آغازدهه‌ 80

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 81-90
مرتضی بابک معین؛ فاطمه رضائی

6.

حقیقت و واقعیت در پراگماتیسم پیرس و جیمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401
عطیه زندیه

7.

فرم و نشانه: مجاورت و برهمنهش واحدهای نشانه‌شناسانه زمانی در قطعه کادو اثر فرانکو دُناتُنی *

دوره 28، شماره 2، تیر 1402، صفحه 15-26
محمدرضا رجبی؛ امین هنرمند

8.

نشانه‌شناسی الفاظ حاوی مفهوم وطن در اشعار سلیمان العیسی بر اساس دیدگاه چارلز پیرس

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 105-126
ربیع امیری؛ تورج زینی وند؛ جهانگیر امیری

9.

نشانه¬شناسی پیرس در پرتو فلسفه، معرفت¬شناسی و نگرش وی به پراگماتیسم

دوره 9، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 5-37
(نوو-اگلیز) اَملی رضوی¬فر؛ حسین غفاری

10.

نشانه‌شناسی نام شخصیت‌های نمایشی در نمایشنامه ی مرگِ فروشنده

دوره 2، شماره 39، تیر 1390، صفحه 13-23
سعید اسدی؛ فرهنگ فربد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب