1.

ارزیابی تصاویر کتاب‌های زبان انگلیسی دورة متوسطة ایران از منظر کارکرد و تبعیض‌های جنسیتی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 93-115
علی روحانی؛ تهمینه آذری؛ فاطمه معافیان

2.

بازنمایی الگوهای اشتغال زنان در متون درسی ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 39-80
یعقوب فروتن

3.

بررسی شایستگی میان فرهنگی و جنسیت در کتاب‌های درسی آموزش زبان انگلیسی ایران

دوره 13، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 193-214
مهدی دهمرده؛ پونه محمدی

4.

بوم‌نقد تطبیقی کتاب‌های درسی فارسی و العربیّة لغتی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 81-101
عاطفه جمالی؛ فرح انگیز شکوهی

5.

تحلیل بازنمایی مخاطرات طبیعی در کتاب‌های درسی دورۀ راهنمایی و دبیرستان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 43-55
هادی نیری؛ مرسل صحرائی

6.

تحلیل محتوای کیفی کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی از منظر جهت‌گیری جنسیتی

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 469-485
رحمت اله مرزوقی؛ سیروس منصوری

7.

تحلیلی بر جایگاه نمادهای هویت ملی در کتاب‌های درسی ایران و افغانستان، مطالعۀ مقایسه‌ای

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 183-203
علی علی حسینی؛ زهره همتی

8.

کاربرد واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی: بررسی کمی و کیفی کتاب‌های درسی در شاخه نظری (1400)

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-29
سیده زیبا بهروز

9.

واکاوی مقوله‌های آموزش چندفرهنگی در کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دورۀ آموزش ابتدایی ایران

دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 383-429
علیرضا صادقی؛ فاطمه هواس بیگی؛ حسن ملکی؛ مصطفی قادری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب