1.

آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای سنتی شهری

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 5-18
سیدحسین بحرینی؛ سوده تقابن

2.

اولویت‌بندی خیابان‌های شهری جهت ایجاد محورهای پیاده‌مدار؛ موردمطالعه شهر گز

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 87-98
فریناز ریخته گران؛ محمد جواد نوری؛ آمنه بختیار نصرآبادی

3.

بازآفرینی محلات فقیرنشین شهری با تاکید بر تحلیل پیکره بندی فضایی، نمونه مطالعه شهر همدان

دوره 43، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-15
حسن سجادزاده؛ محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی

4.

باز اندیشی نظریه "نحو فضا"، رهیافتی در معماری و طراحی شهری؛ مطالعه موردی: خانه بروجردی ها، کاشان

دوره 20، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 85-92
حامد همدانی گلشن

5.

بررسی تأثیر ساختار کالبدی - فضایی در توزیع سفرها و ترافیک شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 165-186
صابر محمدپور؛ سجاد شعبانی کلاچاهی

6.

بررسی تأثیر میان‎کنش فضایی بر تعادل فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده از فنِّ چیدمان فضا

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 87-102
علی پیله ور؛ سینا عطایی؛ عبد ا... زارعی

7.

بهره‌گیری از نظریۀ چیدمان فضا در کاهش انزوای اجتماعی-فضایی محله‌های شهری

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 357-371
فائزه مهری؛ زهره داودپور

8.

تبیین نقش پیکربندی فضا بر نحوۀ ادراک امنیت محیطی در بافت تاریخی شهر یزد

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 631-650
حجت اله رحیمی؛ اکرم کریمخانی؛ انیسه حاتمی

9.

تحلیل تأثیر تغییرات کالبدی بر ساختار فضایی محدودة تاریخی شهر ارومیه به ‌روش Space Syntax و GIS

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 79-96
اصغر عابدینی؛ ناصر ثبات‌ثانی؛ مینا گلشنی

10.

تحلیل تأثیر طرح‌های توسعۀ شهری بر ساختار فضایی خرد و کلانِ شهرها (مطالعۀ موردی: طرح محور زینبیۀ شهر زنجان)

دوره 5، شماره 4، دی 1396، صفحه 645-670
زینب علی‌آبادی؛ حمیدرضا بابایی

11.

رابطه پیکره بندی فضایی و امنیت محیطی در سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان

دوره 22، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 19-28
حسن سجادزاده؛ محمد سعید ایزدی؛ محمدرضا حقی

12.

رابطه پیکره بندی فضایی و متغیرهای محیطی در سکونتگاه های غیررسمی، نمونه مطالعاتی: محله حصار شهر همدان

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 15-26
حسن سجادزاده؛ محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی

13.

سنجش قابلیت پیاده‌پذیری معابر شهری مبتنی بر روش چیدمان فضا (مطالعۀ موردی: منطقۀ 9 شهرداری مشهد)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 147-171
قدیر صیامی؛ نیلوفر هریوندی

14.

شناخت کاربردی روش چیدمان فضا در درک پیکره بندی فضایی شهرها

دوره 2، شماره 43، مهر 1389، صفحه 49-56
امید ریسمانچیان؛ سایمون بل

15.

نگاره‌های ساحلی و قواعد ژئومورفیک سکونتگاهی (مطالعۀ موردی: ساحل شمالی خلیج فارس)

دوره 50، شماره 3، مهر 1397، صفحه 407-423
فاطمه نعمت الهی؛ محمدحسین رامشت؛ سیدعلی المدرسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب