1.

ارزیابی توسعه یافتگی بخش مسکن در سطوح ناحیه ای با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی (مطالعۀ موردی: ناحیۀ میانی استان همدان)

دوره 47، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 493-505
مجید شمس؛ امیر رحمانی؛ عبدالله مسلسل

2.

اندازه¬گیری و مقایسة¬ درجة¬ توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی در سال¬های 1380 و 1388

دوره 44، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 235-244
غفور سلیمی؛ مسعود منصوری

3.

بررسی سطح توسعة اجتماعی و اقتصادی در روستاهای حاشیة دشت یزد- اردکان

دوره 44، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 593-602
احمد فتاحی

4.

تحلیل فضایی محرومیت‌های توسعه‌یافتگی (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های استان گیلان)

دوره 49، شماره 1، بهار 1396، صفحه 55-68
واراز مرادی مسیحی؛ مانی طالبی

5.

توسعه یافتگی و شاخص های فقر انسانی و جنسیتی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1387
فضیله خانی؛ مریم(آزاده) مردانی

6.

سنجش توزیع فضایی مکان‌های ورزشی شهرستان‌های استان اصفهان از نظر برخورداری از سطوح توسعه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 319-327
عبدالحمید شمسی؛ محمد سلطان حسینی؛ زهرا نوری

7.

سنجش درجۀ توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان نی‌ریز با روش تاکسونومی عددی

دوره 49، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-80
حسین خادمی؛ فاطمه زارع پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.