1.

-

دوره 3، شماره 0، پاییز 1381
M. Seddigh Arabani؛ M. Nabi-Bidhendi

2.

A Comparative Study between a Pseudo-Forward Equation (PFE) and Intelligence Methods for the Characterization of the North Sea Reservoir

دوره 48، شماره 2، زمستان 2014، صفحه 173-190
Saeed Mojeddifar؛ Gholamreza Kamali؛ Hojjatolah Ranjbar؛ Babak Salehipour Bavarsad

3.

Application of different inverse methods for combination of vS and vGPR data to estimate porosity and water saturation

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 89-94
Ramin Varfinezhad؛ Mohamd Kazem Hafizi؛ Hosein Hashemi

4.

Buckling Analysis of a Fiber Reinforced Laminated Composite Plate with Porosity

دوره 50، شماره 2، اسفند 2019، صفحه 375-380
Yusuf Ziya Yüksel؛ Şeref Doğuşcan Akbaş

5.

Empirical correlation for porosity deduction from X-ray computed tomography (CT)

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 47-54
Kazem Saadat؛ Hossain Rahimpour-Bonab؛ Mohammad Reza Esfahani؛ jafar vali

6.

The effect of rock types on pore volume compressibility of limestone and dolomite samples

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 37-82
Hesam al vaki Aloki Bakhtiari؛ Amin Moosavi؛ Ezatollah Kazemzadeh؛ Kamran Goshtasbi؛ Mohammad Reza Esfahani؛ Jafar Vali

7.

استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان بر پایه کرنل گاوسی برای مدل‌سازی تخلخل مخزن در یکی از میادین نفتی ایران

دوره 47، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 421-432
مهدی رفیعی؛ مجید باقری؛ مجید نبی‌بیدهندی

8.

استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در برآورد حجم در جای هیدروکربن

دوره 43، شماره 3، تابستان 1388
علی اکبر رحیمی بهار

9.

برآورد تخلخل سنگ مخزن با استفاده از ترکیب آنسامبلی خطی شبکه‌های عصبی مصنوعی منفرد براساس روش‌های تحلیلی و الگوریتم ژنتیک

دوره 37، شماره 1، بهار 1390
محمود ذاکری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی

10.

برآورد تک‌مرحله‌ای تخلخل با استفاده از الگوریتم وارون‌سازی تصادفی در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران

دوره 39، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 39-49
مصطفی عباسی؛ محمدعلی ریاحی

11.

برآورد مشخصات آبخوان شمال غرب قم به روش SNMR

دوره 37، شماره 1، بهار 1390
بهمن عباسی؛ محمد کاظم حفیظی

12.

بررسی اثر پارامترهای پتروفیزیکی بر سرعت انتشار امواج تراکمی دریکی از مخازن کربناته جنوب ایران

دوره 1، شماره 0، تابستان 1382
عزت ا.. کاظم زاده؛ مجید نبی بیدهندی؛ سید صالح هندی

13.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر شیب مثبت صفحات مشبک افقی بر روی مشخصات هیدرولیکی شیب‌شکن قائم

دوره 50، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 2499-2509
رسول دانشفراز؛ ودود حسن نیا؛ رضا میرزایی؛ علی بازیار

14.

بررسی تأثیر فرآیند اکستروژن بر ریزساختار و استحکام کامپوزیت Al6061-SiC

دوره 43، شماره 2، تابستان 1388
امیر پاکدل؛ مسعود امامی؛ حسن فرهنگی؛ محمد حبیبی پارسا

15.

بررسی عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی با استفاده از داده‌‌‌‌های لرزه‌‌ای در میدان نفتی شادگان

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 13-29
ایرج مداحی؛ ناصر کشاورز؛ اصغر نادری؛ مصطفی حیدری؛ سجاد اسماعیل پور

16.

بررسی کیفی تخلخل نمونه‌‌‌‌های مغزه با استفاده از تصاویر ام‌آر‌آی (یکی از مخازن کربناته جنوب ایران)

دوره 40، شماره 1، بهار 1392، صفحه 57-67
عزت‌اله کاظم‌زاده؛ امیر صالحی؛ سید جمال شیخ ذکریایی؛ آرمین افروغ

17.

بررسی نقش رخساره ها و نوع تخلخل در کنترل کیفیت مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی ناحیه دزفول شمالی، دشت آبادان

دوره 35، شماره 3، پاییز 1389
محمد حسنی گیو؛ آرش ابرقانی

18.

پارامترهای کنترل کننده کیفیت سنگ مخزن سازند قم در میدان البرز، حوضة قم، ایران مرکزی

دوره 1، شماره 0، تابستان 1380
محمد رضا رضایی؛ جواد هنرمند

19.

تأثیر پلیمر سوپر جاذب بلور آب A، پرلیت و زئولیت بر ویژگی‌های فیزیکی خاک لوم شنی

دوره 50، شماره 5، مهر 1398، صفحه 1219-1230
مرضیه مرادیان؛ عباس ملکی؛ افسانه عالی نژادیان بیدآبادی

20.

تاثیر تغییر کاربری جنگل بر ویژگی‌های کیفی خاک و تصاعد دی اکسید کربن

دوره 50، شماره 5، مهر 1398، صفحه 1063-1072
سمیه احسانی؛ یحیی کوچ؛ مسلم اکبری نیا

21.

تأثیر شدت دگرگونی و میزان تخلخل بر سرعت انتشار موج p در سنگ های دگرگونی ناحیه ای (زون سنندج سیرجان - منطقه سد زاینده رود)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1381
لطیف صمدى

22.

تاثیر شکل هندسی منافذ بر سرعت امواج لرزه‌ای در سنگ‌های کربناته مخازن هیدروکربوری

دوره 35، شماره 3، پاییز 1388
جعفر ولی؛ عزت اله کاظم زاده؛ حسام آلوکی بختیاری؛ محمد رضا اصفهانی

23.

تخمین تخلل از روی سرعت انتشار امواج تراکمی با درنظر گرفتن اثر رُس در سازند ماسه سنگی شوریجه

دوره 27، شماره 2، تابستان 1380
مجید نبی بید هندی؛ محمدعلی اسماعیلی آبدر

24.

شبیه‎سازی آبدهی چشمه‎های کارستی با استفاده از شبکه‎ی عصبی مصنوعی (مطالعه‎ی موردی: ارتفاعات البرز مرکزی)

دوره 43، شماره 77، زمستان 1390، صفحه 57-68
زهرا درواری؛ وحید غلامی؛ عیسی جوکار سرهنگی

25.

کاربرد روش وارون‌سازی لرزه‌ای و بررسی چندنشانگرها در برآورد توزیع تخلخل در میدان نفتی جنوب غربی ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 45-55
عسل رحیمی زینال؛ محمدعلی ریاحی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.