1.

-

دوره 5، شماره 0، بهار 1383
Ghadirian, H.A؛ Hassanzadeh, E

2.

Application of artificial neural networks for the prediction of carbonate lithofacies, based on well log data, Sarvak Formation, Marun oil field, SW Iran

دوره 5، شماره 2، زمستان 2015، صفحه 111-123
Hassan Mohseni؛ Moosa Esfandyari؛ Elham Habibi Asl

3.

Application of artificial neural networks on drought prediction in Yazd (Central Iran)

دوره 16، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 39-48
M.T. Dastorani؛ H. Afkhami

4.

Groundwater quality assessment using artificial neural network: A case study of Bahabad plain, Yazd, Iran

دوره 20، شماره 1، بهار 2015، صفحه 65-71
Zohreh Kheradpisheh؛ Ali Talebi؛ Lida Rafati؛ Mohammad Taghi Ghaneian؛ Mohammad Hassan Ehrampoush

5.

Importance-Performance Analysis of Service Attributes based on Customers Segmentation with a Data Mining Approach: a Study in the Mobile Telecommunication Market in Yazd Province

دوره 4، شماره 13، بهار 2013، صفحه 45-70
Seyed Yaghoub Hosseini؛ Manijeh Bahrainizadeh؛ Alireza Ziaei Bideh

6.

Modeling of streamflow- suspended sediment load relationship by adaptive neuro-fuzzy and artificial neural network approaches (Case study: Dalaki River, Iran)

دوره 20، شماره 2، پاییز 2015، صفحه 177-195
Mohammad Tahmoures؛ Ali Reza Moghadamnia؛ Mohsen Naghiloo

7.

Monthly runoff forecasting by means of artificial neural networks (ANNs)

دوره 13، شماره 2، زمستان 2008، صفحه 181-191
A. M. Kalteh؛ P. Hjorth

8.

ارائة الگوی عملکرد صافی‌های تحت فشار با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و تعیین میزان کدورت بهینة مرتبط با حذف باکتری‌ها

دوره 37، شماره 60، زمستان 1390، صفحه 129-136
گاگیک بدلیانس قلی‌کندی؛ حسین حضرتی؛ هادی رستمیان

9.

ارزیابی روشهای پیش بینی قمیت سهام و ارائه مدلی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی

دوره 38، شماره 2، زمستان 1382
دکتر حمید خالوزاده؛ دکتر على خاکی

10.

ارزیابی کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی منوکسید کربن در هوای شهر تبریز

دوره 61، شماره 4، بهار 1388
میرستار صدرموسوی؛ اکبر رحیمی

11.

بررسی اثر شاخص‌های پیوند از دور بر میزان کارایی پیش‌بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی: حوضه رودخانه حبله‏رود)

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 515-528
محمدرضا یزدانی؛ علی اصغر ذوالفقاری

12.

بررسی روش‌های مختلف برای ایجاد توابع انتقالی خاک‌های بخشی از مناطق مرطوب شمال ایران

دوره 42، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 99-107
روح اله تقی‌زاده؛ شهلا محمودی؛ علی اکبرزاده؛ هادی رحیمی لاکه

13.

بررسی سودمندی انتخاب متغیرهای پیش‌بین در پیش‌بینی نوع اظهارنظر حسابرسان

دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 373-392
محمد حسین ستایش؛ مصطفی کاظم نژاد؛ غلامرضا رضایی؛ علی‌اصغر دهقانی سعدی

14.

پیش‌بینی بازده روزانه سهام شرکت های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 9، شماره 24، پاییز و زمستان 1386
محمد نمازی؛ محمد مهدی کیامهر

15.

پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مدل شبکه های عصبی مصنوعی و مدل چند عاملی

دوره 5، شماره 15، بهار و تابستان 1382
دکتر رضا راعی؛ کاظم چاوشی

16.

پیش‌بینی تغییرات میزان اشتغال بخش کشاورزی استان گیلان با استفاده از برخی شاخص‌های اقتصادی

دوره 45، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 651-661
کریم نادری مهدیی؛ محمدحسن فطرس؛ مهدی خیاطی

17.

پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 6، شماره 1، بهار 1383
دکتر رضا راعى؛ سعید فلاح پور

18.

پیش‎بینی مقادیر بارش ماهانه با استفاده از شبکه‎های عصبی مصنوعی و مدل درختی M5 (مطالعۀ موردی: ایستگاه اهر)

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 247-260
محمدتقی ستاری؛ علی رضازاده جودی؛ فرناز نهرین

19.

پیش بینی نفوذپذیری از روی داده های چاه نگاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران

دوره 31، شماره 1، بهار 1384
بنفشه حبیبیان؛ مجید نبى بیدهندى؛ عزت الله کاظم زاده

20.

پیشگویی کلاسهای ساختاری پروتئینها در دو وضعیت با استفاده از مدل ترکیبی عصبی-لوجستیک

دوره 33، شماره 1، تابستان 1387
صمد جهاندیده؛ پرویز عبدالمالکی؛ محمد مهدی موحدی

21.

تحلیل مقایسه عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی ومدل‌های رگرسیونی پیش‌بینی رسوب معلق مطالعه موردی: حوضه آبخیز اسکندری واقع در حوضه آبریز زاینده رود

دوره 42، شماره 71، پاییز 1389
عباسعلی ولی؛ مسعود معیری؛ محمد حسین رامشت؛ ناصر موحدی نیا

22.

تخمین عمق آبشتگی موضعی در اطراف پایه های واقع در مجرای اصلی آبراهه ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی

دوره 33، شماره 4، تابستان 1381
صلاح کوچک زاده؛ عبدالمجید لیاقت؛ حسین شیخ شمایل

23.

شبیه‌سازی جریان روزانة ورودی به سد طالقان با استفاده از مدل‌های همراشتین-واینر

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-12
بهنام آبابایی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی اصلی

24.

قیمت‌گذاری عرضه‌های عمومی اولیه: ترکیب شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388
محمد عرب‌مازار یزدی؛ مهسا قاسمی

25.

کنترل پیش‌بینانه کیفیت با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANNs) و روش ترکیبی تحلیل رگرسیون و ANNs

دوره 1، شماره 3، 1388
نجمه نشاط؛ ‌هاشم محلوجی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.