1.

آموزش و منافع اقتصادی تشکیل خانواده: آزمونی از اثر بهره وری متقاطع

دوره 49، شماره 4، دی 1393، صفحه 903-925
وحید مهربانی

2.

اثرات تغییر اقلیم بر درآمد کشاورزان ایران با استفاده از رویکرد DSSAT

دوره 76، شماره 3، مهر 1402، صفحه 539-551
مهسا سیاحی؛ محمود هاشمی تبار؛ احمد اکبری

3.

ارزیابی تاثیر طرح های مرتعداری بر ستاده های معیشت خانوارهای بهره بردار روستایی (مورد مطالعه : شهرستان ماهنشان)

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 793-805
کبری کریمی؛ اسماعیل کرمی دهکردی

4.

ارزیابی چرخۀ حیات تولید پنبه در استان گلستان مبتنی بر تولید زیست‌توده، انرژی، و کسب درآمد

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 95-104
مهدی خجسته پور؛ علیرضا طاهری راد؛ امین نیکخواه

5.

برآورد میزان تولید و هزینه‌های بهره‌برداری در شرکت شفارود گیلان

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 473-484
فرشاد کیوان بهجو؛ باریس مجنونیان؛ منوچهر نمیرانیان؛ جهانگیر فقهی؛ ارسطو سعید

6.

بررسی اثر صندوق‌های اعتباری خرد بر کاهش فقر، ایجاد درآمد و اشتغال در استان کرمان

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 227-235
مهدیه ساعی؛ سامان ضیایی

7.

بررسی ارتباط درآمد و استفاده ازآب دربخش کشاورزی کشورهای جهان

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 525-533
محسن مهرآرا؛ عبدالناصر همتی؛ علی سایه میری

8.

بررسی جایگاه اقتصادی استادیوم‌ها و تیم‌های ورزشی حرفه‌ای بر شاخص درآمد

دوره 8، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 265-279
ادریس قادرپور؛ آرام سپهری وند؛ محمد سلطان حسینی

9.

پژوهشی در توسعه و نابرابری در مناطق روستایی (روستاهای برگزیده شهرستان مرند)

دوره 41، شماره 0، اسفند 1380
دکتر علی شکوری

10.

پیوندهای بین‌المللی از راه تجارت بر محور معاوضۀ نفت

دوره 10، شماره 2، مهر 1396، صفحه 289-306
فتح الله رحیمی؛ راضیه رسکتی

11.

تأثیر سرمایه اجتماعی و عوامل اقتصادی بر شادی زنان (تحلیل اقتصادسنجی درباره زنان شهر تهران)

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 557-580
زهرا عزیزی؛ زهرا میرحسینی؛ فاطمه‏ السادات همایونی

12.

تأثیر منابع در دسترس زنان بر قدرت تصمیم گیری در خانواده (مطالعه تجربی شهر بابل)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 135-152
هوشنگ نایبی؛ میمنت گلشنی

13.

تابع عرضۀ خانه‌داری زنان متأهل در شهر تهران

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 141-160
وحید مهربانی

14.

تبیین معافیت های مالیاتی مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به آرای هیات عمومی شورای عمومی مالیاتی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 41-69

15.

تعیین سیاست‌ بهینه در افزایش درآمد مسابقات ورزشی مبتنی بر قیمت بلیت، با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم؛ مورد مطالعه لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 53، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 209-224
مینا نوروزی؛ ژاله معماری؛ کاظم عسکری فر

16.

خوداتکایی اقتصادی زنان روستایی و تبیین عوامل اقتصادی مؤثر بر آن (مطالعه‌ی موردی در دو منطقه‌ی جلگه ای و کویری مرکز استان اصفهان)

دوره 7، شماره 4، دی 1388
امیرمظفر امینی؛ محمّدعلی احمدی شاپورآبادی

17.

درآمد خانواده و تقاضا برای فرزند: الگوی نظری بدیل و برخی شواهد

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 115-135
وحید مهربانی

18.

سرمایه‎ی اجتماعی، درآمد و رفاه فردی )مطالعه‎ی موردی ایران(

دوره 47، شماره 2، مهر 1391، صفحه 179-195
رضا نجارزاده؛ محمد سلیمانی

19.

فقر زنان سرپرست خانوار

دوره 2، شماره 1، فروردین 1383
ژاله شادی طلب؛ علیرضا گرایی نژاد

20.

کاربرد تجزیۀ بلایندر- واهوکا در تبیین تمایز جنسیتی درآمد در شهر تهران

دوره 52، شماره 3، مهر 1396، صفحه 735-761
وحید مهربانی

21.

مقایسه مدل مفهومی رفتار خرید میگو در دو سطح متفاوت درآمدی خانوارهای شهر تهران

دوره 73، شماره 4، دی 1399، صفحه 529-540
سهیل ریحانی پول؛ علیرضا عالیشاهی؛ افشین عادلی

22.

نقش تعاونی‎های تولیدی در توسعه مناطق روستائی

دوره 36، شماره 3، آبان 1384
وکیل حیدری ساربان؛ مهدی طاهرخانی

23.

نقش توانهای توریستی در توسعه اقتصادی شهر کرمان

دوره 155، شماره 0، مهر 1379
دکتر احمد پوراحمد؛ محمد حسین تجلی

24.

نوسازی و فرهنگ سیاسی روستایی (موردمطالعه: روستائیان شهرستان ماکو)

دوره 14، شماره 3، آذر 1402، صفحه 538-553
سینا علمی؛ محمدرضا غلامی شکارسرایی؛ هادی نوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب