1.

بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمانهای شهر قزوین

دوره 39، شماره 3، شهریور 1384
سید مهدی زهرائی؛ لیلی ارشاد

2.

بهسازی الگوی گرمایش در ساختمان‌های صنعتی و آثار زیست‌محیطی آن در صنایع چوب و کاغذ مازندران

دوره 35، شماره 52، بهمن 1388
رضا توکلی مقدم؛ امیرعباس یزدانی؛ علی رضایی

3.

پایین آوردن وزن ساختمانی در ناسازی

دوره 9، شماره 0، تیر 1380
مهندس حسین مظفری ترشیزی

4.

تعهد پیش‌فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسۀ آن با قانون مدنی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-20
حمید ابهری؛ محمدحسین تقی‌پور

5.

حقوق پیش‌فروشنده در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق بایع در قانون مدنی

دوره 11، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 51-79
حمید ابهری؛ محمد حسین تقی پور درزی نقیبی

6.

روش های عایق کردن حرارتی مسکن

دوره 14، شماره 14، تیر 1382
مهندس حسین مظفری ترشیزی

7.

شبیه سازی بام ها راهکار بررسی دقیق تاثیرات دمایی در محیطی مجازی

دوره 2، شماره 42، تیر 1389، صفحه 5-8
مریم مسندی؛ شاهین حیدری

8.

کاربرد استعاره در معرفتشناسی سهروردی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 81-61
زینب زرگوشی؛ رضا رضازاده؛ مجید ضیایی

9.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی مالک ساختمان در حقوق ایران و فرانسه

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 375-393
علیرضا یزدانیان

10.

مقایسه میزان تخریب گونه های مختلف ساختمان های جدید الحداث در زلزله منطقه قائنات – اردیبهشت 1376

دوره 8، شماره 0، دی 1379
دکتر محمود گلابچی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب