1.

ارزیابی ساخت و کاربرد سلاح آتشین در عصر صفوی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 65-80
اکبر فلاحی؛ غلامحسین رحیمی

2.

بازنمایی قزلباش‌ها در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی

دوره 22، شماره 4، دی 1396، صفحه 43-52
عباس ایزدی؛ محمد خزایی؛ حسنعلی پورمند

3.

تأثیر بازرگانان هندی مقیم اصفهان بر تجارتِ دورۀ صفوی با تاکید بر بانیان

دوره 45، شماره 2، مهر 1391، صفحه 71-84
اصغر قائدان

4.

تأثیر گفتمان اجتماعی حاکم بر عصر صفویان در آثار تصویری دارای صحنه های موسیقی آن دوره

دوره 27، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 51-62
هانیه رضایت بخش؛ امیر حسین چیت سازیان

5.

تاریخ نویسی در ایران عصر صفوی (سالهای 1148ـ 1038هـ .ق.)؛ مراحل و گونه‌شناسی

دوره 1، شماره 1، آذر 1388، صفحه 65-84
منصور صفت‌گل

6.

رضا عباسی، اوج هنر تجسمی ایران در دورۀ شاه عباس اول صفوی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 73-87
محمدعلی عزت زاده

7.

روابط ایران و لهستان در عهد صفویه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 79-98
محمد امین رکنی؛ ستانیسواف آدام یاشکوفسکی

8.

شمه‌ای از مناسبات ایران و آلمان در دوران تیموری و صفوی

دوره 3، شماره 3، آذر 1391، صفحه 45-67
ابوالفضل شاهسون پور؛ مسعود طرزمنی

9.

شهر تاریخی قزوین

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-16
احسان اشراقی

10.

شهر، جشن، خاطره تأملی در نسبت فضاها و جشن های شهری در دوران صفویان و قاجاریان

دوره 3، شماره 47، مهر 1390، صفحه 5-16
زهرا اهری

11.

فتوت، شجاعت، پهلوانی، قهرمانی و ورزش در ایران عصر صفوی

دوره 3، شماره 10، مهر 1390
حسین یزدی

12.

کارکرد ابریشم و نقش بازرگانان ارمنی در اقتصاد و سیاست صفویان (از دورۀ شاه عباس یکم تا پایان حکومت صفویان)

دوره 44، شماره 2، مهر 1390، صفحه 79-101
ابوطالب سلطانیان

13.

مروری بر روابط ایران و سوئد در دوران صفویه

دوره 3، شماره 1، فروردین 1381
دکتر احسان اشراقی

14.

ملاحظات و منازعات صفویان و روسیه در گرجستان(با تکیه بر عملکرد شاهزادگان گرجی)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 53-66
نصرالله پورمحمدی املشی؛ سمیه انصاری

15.

نقدی بر نظریه ادعای الوهیت شاه اسماعیل اول صفوی

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 263-283
سعید نجفی نژاد؛ ناصر جدیدی؛ محمدکریم یوسف جمالی

16.

واکنش آل‌عثمان به استقرار نظمِ شیعی در ایران

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 153-166
مجتبی سلطانی احمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب