1.

اصلاحات در دورۀ اموی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 35-46
محمد شهیدی؛ محمدصالح معززی‌نیا

2.

اصلاحات فرقۀ دموکرات آذربایجان و اسناد بازیافتۀ اتحاد شوروی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-16
حمید احمدی؛ رویا یوسفی

3.

الگوی سلطنت مستقل منظم: نظریه گذار از سلطنت خودکامه به سلطنت مشروطه

دوره 4، شماره 1، فروردین 1382
دکتر محمدعلی اکبری

4.

بررسی تجربة نوسازی فرهنگی و سیاسی در ترکیه در فاصلة سال های1950-1920

دوره 52، شماره 0، تیر 1380
دکتر سید احمد موثقی

5.

بررسی تطبیقی نوسازی و اصلاحات در ژاپن و ایران در دوره معاصر

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
سیداحمد موثقی؛ محمد حسن جباری

6.

بررسی مبانی نظری و توانایی های گفتمان اصلاح طلبانه اسلام گرایان شیعی

دوره 61، شماره 0، آذر 1382
دکتر یحیی فوزی

7.

بررسی مبانی و برخی مدل های تغییر و اصلاحات در سیاست گذاری عمومی در ایالات متحده امریکا

دوره 54، شماره 0، دی 1380
دکتر حمیدرضا ملک محمدی

8.

بررسی مقایسه‌ای عملکرد اقتصادی دو کشور ازبکستان و قزاقستان با رویکرد نولیبرال (2010-1991)

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 175-191
سید داوود آقایی؛ ابراهیم طاهری

9.

برساخت تصویر «زن» در نشریات تخصصی هنری در دورۀ اصلاحات (1376 تا 1384)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 35-63
سیده راضیه یاسینی

10.

توسعه ی سیاسی در ایران پس از خرداد 1376

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
مهدی عباسی سرمدی؛ مهرنوش راهبر

11.

درآمدی بر جامعه ‏شناسی تاریخی اصلاحات: استدلال‏ های مخالفان اصلاحات در اصلاحات ناصرالدین‏ شاه (1278-1275) از دیدگاه انتخاب عقلانی

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 9-40
ریحانه جوادی

12.

سیاست اشیای جهانی در ایران پساجنگ

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 273-303
کوشا گرجی صفت

13.

قانون حکومت ایران ( سومین قانون اساسی عصر ناصری)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1382
دکتر غلامحسین زرگری نژاد

14.

ماهیت و نهایت طرح اصلاحات سیاسی در کشورهای عرب حوزه جنوب خلیج فارس و تاثیر آن بر وضعیت شیعیان

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 283-301
حبیب الله ملکوتی فر

15.

نقد و ارزیابی مقاله :"بازاندیشی نقش ساختار و کارگزار در مطالعه گذارهای دموکراتیک: درس‌هایی از ایران"

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 373-389
سید امیر نیاکوئی

16.

نگاهی به ماجرای تغییر الفبا در ترکیه

دوره 12، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 15-31
محمد شن

17.

نوسازی و اصلاحات در ایران معاصر

دوره 69، شماره 0، مهر 1384
دکتر سید احمد موثقیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب