1.

بررسی رابطۀ مهارت‌های ارتباطی مدیران و سرمایۀ اجتماعی سازمان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 95-116
سعید یوسف زاده؛ داود کیاکجوری

2.

بررسی نیمرخ فیزیولوژیک و آنتروپومتریک ژیمناست‌های مرد حرفه‌ای دو استان کرمان و گیلان و مقایسۀ آنها با هنجار موجود

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 481-494
حمید اراضی؛ محمد مهرتاش

3.

چیستی هنجار در ساحت نظم اجتماعی و نظم حقوقی

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 777-800
سید عبادالله جهان‌بین؛ علی اکبر گرجی ازندریانی

4.

رویۀ قضایی در حقوق عمومی معاصر

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 639-659
بیژن عباسی؛ علی سهرابلو؛ احسان شهسواری

5.

سرمایۀ اجتماعی در عید نوروز و پیش از آن

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 647-667
علی اکبر امین بیدختی؛ نوید شریفی

6.

سرمایۀ اجتماعی و رقابت‌پذیری در نظام بین‌الملل

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 721-740
محمد علی شیرخانی؛ محمود خلف رضایی

7.

مبانی هنجاری سیاست گذاری امور خارجی آمریکا

دوره 59، شماره 0، فروردین 1382
دکتر کیومرث اشتریان

8.

مدل‌یابی هنجار شکل‌یابی مسکن روستایی اقلیم سرد و کوهستانی استان اردبیل

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 662-675
حسن فریدون زاده؛ محسن سرتیپی پور؛ بهرام صالح صدقپور؛ ناصر براتی

9.

نظریه رژیم های بین الملل

دوره 57، شماره 0، مهر 1381
دکتر ابومحمد عسگر خانی

10.

هنجار نیمرخ حالات خلقی معلمان مرد تربیت بدنی

دوره 32، شماره 32، آبان 1386
علی شفیع زاده؛ حمید زاهدی

11.

هنجاریابی آمادگی های مهارتی نوجوانان 10 تا 12 سال مدارس فوتبال

دوره 30، شماره 30، شهریور 1386
علی شفیع زاده شفیع زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب