1.

اثربخشی برنامۀ آموزش بخشایشگری بر امیدواری تحصیلی در میان دانش‌آموزان قربانی قلدری

دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 265-281
رحیم بدری گرگری؛ اسکندر فتحی آذر؛ شهروز نعمتی؛ دل آرام محمدی

2.

پژوهشی در آئین‌های دینی شاهان ساسانی

دوره 8، شماره 3.4، اسفند 1396، صفحه 21-40
مهرانگیز کیانی

3.

تجربۀ زیستۀ زنان نابارور از مسئلۀ بی‌فرزندی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-21
سیدعلیرضا افشانی؛ آزاده ابویی؛ علی روحانی

4.

جایگاه نذورات و پیشکش قربانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 39-47
آرمان شیشه‌گر

5.

درک و تصور زنان از قربانی‌شدن (مطالعة کیفی در شهر تهران)

دوره 2، شماره 3، آبان 1392، صفحه 393-412
سهیلا صادقی فسایی؛ اعظم آهنگر سله بنی؛ پروانه دانش؛ مریم قاضی نژاد

6.

مراجع اجتماعی پاسخ دهی به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلام

دوره 58، شماره 0، دی 1381
دکتر سید محمد حسینی

7.

مطالعه‌ی قربانی‌شناختی قتل‌های سریالی پاکدشت

دوره 20، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 263-289
سهیلا صادقی؛ زین العابدین سفرچی تیل

8.

مقایسۀ روایت قربانی‌کردنِ فرزند به دست ابراهیم در عرفانِ ابن عربی و نگرش اگزیستانسیالیستی کیرکگور

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 113-133
محسن ساربان نژاد؛ محمد اکوان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب