1.

ارزیابی آثار رفاه اقتصادی وکارایی سیاست غذای ارزان در ایران

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379
سید صفدر حسینی؛ ابراهیم حسن پور

2.

انتخاب بین مالک یا خریدار با حسن نیت؛ تحلیل اقتصادی نظام ثبت زمین در کامن‌لا) نظام رکورد و رجیستر) با نگاهی به مادۀ 22 قانون ثبت اسناد و املاک

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 343-362
سید علی‌محمد یثربی؛ محمدعلی رضاپور آکردی

3.

بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 59-78
حسن بادینی

4.

بررسی کارایی اقتصادی تولید گندم در استان کرمان (مطالعه موردی: شهرستان بافت)

دوره 10، شماره 2، مهر 1387، صفحه 173-180
حسین مرادی شهربابک

5.

بهینه‌سازی برنامه‌های آزمون نتاج برای گاوهای هلشتاین ایران

دوره 40، شماره 2، شهریور 1388
سعید شادپور؛ عبدالاحد شادپرور؛ نغمه عیوقی

6.

تحلیل اقتصادی تعاونی های پره در استان مازندران

دوره 48، شماره 2، تیر 1396، صفحه 211-226
سعید یزدانی؛ اندیشه ریاحی؛ غلامرضا پیکانی

7.

جامعه شناسی مدیریت دولتی

دوره 57، شماره 0، تیر 1381
آرین قلی پور

8.

کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 187-206
محمود باقری؛ علی نصرالهی

9.

مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق

دوره 62، شماره 0، دی 1382
حسن بادینی

10.

مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی

دوره 40، شماره 101، فروردین 1389
علی حسین صمدی؛ محسن رنانی؛ رحیم دلالی اصفهانی

11.

مقایسه کارایی اقتصادی سیستم‌های مختلف آبیاری در مزارع یونجه دشت قروه- دهگلان

دوره 51، شماره 2، تیر 1399، صفحه 231-242
حامد قادر زاده؛ فاطمه زارعی

12.

نظریة نقض کارامد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 39-57
مهدی انصاری

13.

وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 187-206
مهراب داراب پور؛ محمد داراب پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب