1.

یاس از اثبات و اصل برائت

دوره 66، شماره 0، دی 1383
دکتر ناصر کاتوزیان

2.

بررسی علم قاضی در فقه و قانون

دوره 4، شماره 11، اسفند 1385
سید علی محمد یثربی

3.

پذیرش و اعتبار شهادت و شهادت کارشناسی در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 237-253
سید حسین سادات میدانی

4.

تحلیلی بر اقناع قضایی در فرایند کشف امور موضوعی دعاوی مدنی‏

دوره 52، شماره 3، آبان 1401، صفحه 495-516
رضا دلیر؛ ابراهیم دلشاد معارف؛ عیسی امینی

5.

ثبوت و اثبات

دوره 62، شماره 0، دی 1382
دکتر منوچهر توسلی جهرمی

6.

معیار اثبات در دعاوی کیفری در دادرسی کیفری ایران و انگلستان

دوره 43، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 57-74
الهام حیدری

7.

ملازمه بین نفوذ فعل در حق غیر و نفوذ اقرار به آن

دوره 70، شماره 0، دی 1384
دکتر روشنعلی شکاری

8.

نیازمندی به تأمل و استدلال در دو مرحلۀ تصور و اثبات خدای متعال

دوره 11، شماره 3، آبان 1393، صفحه 463-484
محمد رسول آهنگران


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب