1.

تأثیر برنامه نوری بر پاسخ های ایمنی سلولی و همورال جوجه‌های گوشتی آرین

دوره 43، شماره 3، آذر 1391، صفحه 297-305
مرضیه رحمانی؛ محمدامیر کریمی ترشیز؛ رسول واعظ ترشیزی

2.

تأثیر تغذیه برگ زیتون بر پاسخ ایمنی، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی آرین در دوره های مختلف پرورش

دوره 24، شماره 3، مهر 1401، صفحه 355-364
صیفعلی ورمقانی؛ پوریا دادور؛ منصور احمدی؛ هوشنگ جعفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب