1.

بررسی سر چشمه‌های حکایات روضة نخستین بهارستان جامی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 73-98
وحید سبزیان پور؛ فرزانه فتاحیان

2.

تصحیح ابیاتی از مثنوی سلسلة‌الذّهب جامی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 41-55
حسینعلی رحیمی

3.

تفنن ساختار و تنوع مضامین در ملمعات نور‌الدین عبدالرحمن بن احمد جامی

دوره 12، شماره 3، آذر 1402، صفحه 21-36
حجت رسولی؛ شلیر احمدی

4.

جامی و حدیث مکرّر عشق

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 125-145
دکتر بهاءالدین اسکندری؛ دکتر محمدرضا موحدی

5.

زیباشناسی تزئینات معماری در ادبیات دورۀ تیموری (مورد پژوهانه: شعر جامی)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 119-142
ناصر علیزاده خیاط؛ احمد گلی؛ زینب رشیدی

6.

معرفی کتاب «الفوائد الضیائیة» تألیف عبدالرحمان جامی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 1-26
حسین ارجمند؛ غلامعباس رضایی هفتادُر؛ مجتبی عمرانی پور

7.

نگاهی انتقادی به شگردهای نوسازی تشبیه در باب پنجم گلستان سعدی و روضۀ ششم بهارستان جامی

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-24
سپیده اسکندری؛ هنگامه آشوری؛ مهرانگیز اوحدی

8.

نمودهای طنز موقعیت در روضۀ ششم بهارستان جامی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 73-90
عبدالرضا سیف؛ آراد غلامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب