1.

بررسی اصول مسئولیت در حمل‌ونقل، از نظریه تا عمل؛ نگاهی به موضوع در نظام کامن‌لا

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 245-264
حمید کاظمی

2.

بررسی خسارت نفع‌محور ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا و حقوق ایران

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 783-803
اسماعیل نعمت‌اللهی؛ مریم‌سادات سیدعلی روته

3.

تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌مثابۀ ابزار جبران ‏خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 213-233
محمد حسین وکیلی مقدم

4.

تعهد زیان‌دیده به کاهش خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

دوره 15، شماره 2، مهر 1397، صفحه 283-299
سید قاسم زمانی؛ وحید بذّار

5.

«مبانی ارادی دعوای شخص ثالث»

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 77-96
حسن بادینی؛ حسن پاک طینت

6.

مسئولیت قهری و قراردادی: تفاوتها و کارکردها

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 247-266
محسن صفری؛ حسن پاک طینت

7.

«مطالعه ماهوی و آیین دادرسی جمع و انتخاب مسئولیت قهری و قراردادی نسبت به طرفین قرارداد»

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 67-87
محسن ایزانلو؛ حسن پاک طینت

8.

مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش‌ تبلیغاتی نشان‏ های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایران

دوره 16، شماره 2، مهر 1398، صفحه 273-299
معصومه بنسبردی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی

9.

مطالعۀ تطبیقی ضابطۀ تمییز مسئولیت قراردادی و خارج قراردادی و اثر آن بر تشدید یا تخفیف خسارت در حقوق ایران و فرانسه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 291-310
عباس کریمی؛ افروز صمدی

10.

نظریۀ جمع در طرح دعوای مسئولیت؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 391-411
ابراهیم تقی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب