1.

قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 99-121
مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان

2.

مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 35-66
محسن ایزانلو؛ صادق شریعتی نسب

3.

واکاوی مفهوم استنادناپذیری و تمایز آن از مفاهیم مشابه

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 57-75
مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان

4.

وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد»

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 281-299
اکبر میرزانژاد جویباری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب