1.

ارتباط تغییرات آب و هوایی با امنیت انسانی با تأکید بر عملکرد کمیسیون حقوق بین‌الملل

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 461-477
رضا ملکی؛ مسعود راعی

2.

بررسی تعهد دولت‌ها به قبول و ارسال کمک‌های بشر دوستانه در زمان سوانح طبیعی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 231-248
سید حسام الدین لسانی

3.

پیشگیری از خسارات زیست‌محیطی در پرتو طرح 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل مبنی بر پیشگیری از آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت‌های خطرناک

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 273-295
علی مشهدی؛ عطیه شاه حسینی

4.

رویکرد ایران به قاعدة آمره

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 249-273
عبدالله عابدینی؛ محمدرضا محمدی

5.

کارکرد قواعد آمره در حوزۀ اعمال یکجانبة دولت‌ها

دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 695-714
فریده شایگان؛ مجتبی عبداللهی

6.

مصونیت مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 675-693
حسین رضازاده؛ الهام امین‌زاده

7.

نقش شرط فراگیر در ایجاد مسئولیت بین‌المللی دولت از منظر کمیسیون حقوق ‌بین‌الملل

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 233-249
عباسعلی کدخدایی؛ فاطمه امیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب