1.

امکان‌سنجی توسعۀ صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جرم قاچاق مواد مخدر

دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 475-496
محمدعلی صلح چی؛ شهریار نصیری

2.

جامعۀ بین المللی و عدالت کیفری جهانی

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 315-339
سید قاسم زمانی؛ هاله حسینی اکبرنژاد

3.

جبران خسارت تخریب میراث فرهنگی در دیوان کیفری بین‌المللی با نگاهی به پروندۀ المهدی

دوره 49، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 111-132
سید مهدی سیدزاده ثانی؛ زهرا فرهادی آلاشتی

4.

حقوق بین‌الملل سایبری و توسعۀ صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی (با تأکید بر مذاکرات تالین 2017 میلادی)

دوره 53، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1537-1559
علیرضا محقق هرچقان؛ محمد علی اردبیلی؛ ابراهیم بیگ زاده؛ محمد علی مهدوی ثابت

5.

رویۀ قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در گزینش پرونده‌های ارجاعی

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 351-367
سهیلا کوشا؛ اسماعیل طهمورثی؛ فاطمه سوهانیان

6.

عدم تمایل دولت به رسیدگی: یکی از مبانی قابلیت پذیرش موضوع در دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 159-176
علی خالقی؛ امیرمسعود مظاهری

7.

قاعدۀ عرفی مصونیت سران دولت‌ها: ارزیابی مادۀ 27 اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو قضیۀ سودان

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 1309-1327
مهدی عبدالمالکی؛ مسعود راعی دهقی؛ امیر محمودی؛ علیرضا آرش پور

8.

مطالعه تطبیقی مشارکت بزه دیدگان در محاکم کیفری بین المللی اختصاصی با دیوان کیفری بین المللی

دوره 6، شماره 2، مهر 1394، صفحه 773-792
محسن لعل علیزاده

9.

نابودسازی از طریق نقض امنیت انسانی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 179-201
سید قاسم زمانی؛ رضا شیران خراسانی

10.

 نفی مرور زمان در حقوق بین‌الملل کیفری    

دوره 43، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 75-93
محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی

11.

نقدی بر تقابل اتحادیۀ آفریقا و دولت‌های عضو وی با دیوان کیفری و تأثیر آن بر رویۀ قضایی بین‌المللی

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 793-807
جواد صالحی

12.

نقش دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه (جنگ22 روزه)

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 295-312
اسماعیل رجبی

13.

نقش سازمان‌های غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بین‌المللی نزد دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 23-38
سیدابراهیم حسینی؛ سید قاسم زمانی

14.

وضعیت اوگاندا پیش‌روی دیوان کیفری بین‌المللی؛ آزمونی برای پیروزی عدالت به بهای صلح و حفظ حاکمیت دولت

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 757-775
جواد صالحی؛ حسین آقایی جنت مکانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب