1.

جرایم خرد علیه نظم عمومی راهبردها و راهکارها

دوره 68، شماره 0، تیر 1384
نادر نوروزی

2.

سیاستگذاری جنایی افتراقی درباره اطفال و نوجوانان

دوره 8، شماره 3، آبان 1401، صفحه 93-105
عباس شیری

3.

مراتب تعزیر

دوره 10، شماره 4، دی 1393، صفحه 677-706
سید محمود میرخلیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب