1.

انتقال جنین با روش غیرجراحی در مادیان های آمیخته ترکمن در ایران

دوره 52، شماره 2، مرداد 1376
دکتر محمود بلورچی؛ دکتر فرامرز قراگوزلو؛ دکترسید مرتضی میرترابی؛ دکترپرویز هورشتی؛ دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی؛ دکترپرویز تاجیک

2.

بررسی اثر سه دوز مختلف FSH( Folltropin-V) در میزان سوپراوولاسیون در گاومیشهای رودخانه ای ( Bubalus bubalis)

دوره 54، شماره 2، مرداد 1378
دکتر فرهاد فرخی اردبیلی؛ دکتر روزعلی باتوانی؛ دکتر پرویز هورشتی؛ دکتر سید مرتضی میر ترابی

3.

تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش لاپاروسکوپی و تلقیح سرویکال در میشهای سوپر اووله شده در برنامه انتقال جنین

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379
دکتر حسینی پروژه؛ دکتر پرویز تاجیک؛ دکتر فرامرز قراگوزلو

4.

تولید مصنوعی با کمک پزشکی و انتقال جنین در حقوق فرانسه و ایران

دوره 64، شماره 0، تیر 1383
دکتر سید حسین صفایی

5.

فناوری‌های تولیدمثلی در گاو (تلقیح مصنوعی، انتقال جنین، لقاح آزمایشگاهی و همانندسازی)

دوره 20، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 62-63
امین کاظمی

6.

مروری بر انتقال جنین و اهمیت این فناوری در گاوهای گوشتی و شیری

دوره 23، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 42-51
مطلب ابراهیمی؛ محمدجواد کریمی ثابت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب