1.

اثر مکمل غذایی آستاگزانتین بر پاسخ استرس تراکم و عملکرد ماهی طلال (Rastrelliger kanagurta)

دوره 69، شماره 3، مهر 1395، صفحه 309-322
پریا اکبری؛ فاطمه ربانی نژاد

2.

بررسی تغییرات محتوای پروتئینCas3، فیبرونکتین و Col4a1 در پی دو شیوۀ تمرین هوازی و اینتروال همراه با مصرف مکمل آستاگزانتین در بافت قلب رت‌های دیابتی نوع2

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 453-471
نسرین عبادی؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ فیروز قادری پاکدل

3.

تأثیر شکل ازت بر رشد و میزان آستاگزانتین محتوای جلبک سبز تک‌سلولی هماتوکوکوس پلوویالیس

دوره 1، شماره 0، بهمن 1381
صادق فرهی‌آشتیانی؛ مجید مهدیه

4.

مقایسه اثر آستاگزانتین و جلبک دونالیلا سالینا ‌(Dunaliella salina ) بر میزان کاروتنوئید پوست، پراکسیداسیون لیپید‌ها و رنگ ماهی سورم (Heros serverus)

دوره 69، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 95-102
مجتبی علیشاهی؛ مسعود کرمی فر؛ مهرزاد مصباح؛ مهدی زارعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب