1.

آنار شیسم : گذشته و حال و تغییر در حوزه عمل

دوره 65، شماره 0، آذر 1383
دکتر عبدالرحمن عالم

2.

پیدایش مبانی سوسیالیسم و اندیشه مارکسیستی در ایران: تحلیل اسناد تاریخی

دوره 52، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 921-897
عبدالرحمن عالم؛ محمد علی احمدی

3.

تأثیر حزب توده بر ادبیات داستانی ایران (1332-1357)

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-20
محمدرضا جوادی یگانه؛ بشیر تفنگساری

4.

تئوری ارزش کار

دوره 3، شماره 18، مرداد 1400، صفحه 3-8
سید امیر حسین ناظمی

5.

تحلیل تطبیقی مکتب سوسیالیسم در رمان «سال های ابری» اثر علی اشرف درویشیان و آثار ماکسیم گورکی (مادر و سه گانه)

دوره 26، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 56-82
سید امیر جهادی حسینی؛ حمیدرضا خوارزمی؛ حسام خالویی

6.

تحلیل ساختار سه‌وجهی اندیشه‌های دکتر علی شریعتی

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 645-664
احمد رشیدی؛ حسین دوست محمدی

7.

جانوسپار در شاهنامه

دوره 59، شماره 2، تیر 1387
احمد علی فرزین

8.

جریان‌های سیاسی-اجتماعی مؤثر در تحول فکری اخوان المسلمین

دوره 2، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 45-65
عبدالواحد قادری

9.

فرجام دولت در اندیشه مارکس

دوره 39، شماره 1، فروردین 1388
محمد امامی؛ فردین مرادخانی

10.

گفتمان رسمی علمای مسلمان در اتحاد شوروی

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، شهریور 1391، صفحه 61-78
باقر حشمت زاده؛ محمد اسماعیل نوذری

11.

مارسل موس و سنت دورکیمی: همبستگی اجتماعی و نقد فایده‌گرایی، فاشیسم و بلشویسم

دوره 27، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 9-34
سارا شریعتی مزینانی؛ علیرضا ذاکری؛ محمد رضایی

12.

مدیریت دولیت و عدالت اجتماعی

دوره 55، شماره 0، دی 1380
علی اصغر پورعزت

13.

نگاهی تحلیلی به سیمای زن در ناتوـ رآلیسم سال‌های ابری

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 143-170
محمّد ایرانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب