1.

الگوی مفهومی مشارکت بدنۀ اجتماعی زنان در فرایند خط‌مشی‌گذاری حوزۀ زنان و خانواده از منظر گفتمان دینی در ایران

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 481-516
ناهید سلیمی

2.

تبیین الگوی بومی توسعه مشارکت الکترونیک در سیاستگذاری ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 81-104
حبیب رودساز؛ وجه اله قربانی زاده؛ نیکتا شادمهری؛ سید حسن سید موسوی

3.

تحلیل چگونگی حمایت قانون از مشارکت عمومی در بازآفرینی شهری مطالعه موردی: میدان امام علی (عتیق) اصفهان

دوره 17، شماره 2، تیر 1391، صفحه 15-28
فرشاد نوریان؛ اندیشه آریانا

4.

چارچوب ارزیابی ساختار حکمرانی و ارتقای مشارکت عمومی در طرح های مدیریت زیست محیطی : کاربرد در طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

دوره 44، شماره 3، آذر 1397، صفحه 565-586
سامان مقیمی بنهنگی؛ علی باقری

5.

حق بر توسعه و تأثیر آن بر تحقق بعد داخلی حق بر تعیین سرنوشت

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 637-658
همایون حبیبی؛ کیوان اقبالی

6.

سرمایة اجتماعی پایدار: پیوند امنیت اجتماعی، حمایت اجتماعی، و مشارکت عمومی در جامعه

دوره 10، شماره 2، تیر 1402، صفحه 111-128
جواد معدنی؛ رضا نجاری

7.

مدل سیاستگذاری مشارکتی چندسطحی

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 423-446
کیومرث اشتریان؛ باقر قائمی اصل

8.

مدیریت ارتباط با شهروند: مطالعۀ رابطۀ آن با مشارکت، پاسخ‎گویی عمومی و شفافیت در منطقۀ 3 شهر تهران

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 143-168
میرحسین آیت اله زاده شیرازی؛ عباس نرگسیان

9.

مشارکت‌پذیری یا مشارکت‌گریزی مردم و برنامه‌ریزان؟ پژوهشی کیفی در محیط برنامه‌ریزی شهری ایران

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 29-38
مرجان شرفی؛ ﻣﺼﻂﻔﻲ ﺑﻬﺰاﺩﻓﺮ؛ سید عبدالهادی دانشپور؛ ناصر برک پور؛ حمیدرضا خانکه

10.

مطالعۀ تأثیر ابزارهای بازاریابی سیاسی بر مشارکت عمومی (مورد مطالعه: شهروندان منطقۀ 5 شهر تهران)

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 603-624
عباس نرگسیان؛ داریوش طهماسبی آقبلاغی؛ یاشار دیندار

11.

یافتن راهکارهایی برای جلب مشارکت مردم در طرح‌های مرمت شهری بر پایه‌ی نظریه بازی

دوره 18، شماره 4، دی 1392، صفحه 5-14
سید محسن حبیبی؛ مهران فروغی فرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب