1.

پژوهشی در مسئلۀ تصور و تصدیق خدا

دوره 16، شماره 3، مهر 1398، صفحه 411-432
سیدمجتبی میردامادی

2.

تحلیل انتقادی تقریر اسپینوزا از برهان وجودی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 29-50
رضا برنجکار؛ محدثه آهی

3.

توضیح نظری خاص‌بودگی: آرمان گریزپای علوم اجتماعی

دوره 20، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 125-162
محمد کریمی قهی؛ امیر خراسانی

4.

مقسم تصور و تصدیق از منظر معرفتشناسی نوصدرایی

دوره 46، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 55-77
عبدالحسین خسروپناه؛ مهدی عاشوری

5.

نیازمندی به تأمل و استدلال در دو مرحلۀ تصور و اثبات خدای متعال

دوره 11، شماره 3، آبان 1393، صفحه 463-484
محمد رسول آهنگران


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب