1.

ارتباط بین خودکارامدی عمومی و رضایت شغلی در بین فدراسیون‌های ورزشی موفق کشور

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 85-97
ایمان شیرزاد؛ مجید جلالی فراهانی

2.

بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر تحلیل‌رفتگی با توجه به نقش تعدیلگر متغیرهای جمعیت‌شناختی و سازمانی (مورد مطالعه: مربیان نخبۀ فدراسیون‌های ورزشی)

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 283-305
شعله خداداد کاشی؛ رقیه سرلاب؛ زهرا علی‌پور نادینلویی

3.

بررسی موانع حرفه‌ای سازی فدراسیون‌های ورزشی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402
علی صفرپور؛ ابراهیم علی‌دوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی؛ افسر جعفری حجین

4.

رابطة فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون های ورزشی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 55-73
یزدان سبحانی؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی؛ علیرضا احمدی

5.

مدل حکمرانی در فدراسیون های ورزشی: رویکرد حکمرانی خوب

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 18-1
قاسم مهرابی؛ مجید جلالی فرهانی؛ نصرالله سجادی

6.

مدل‌سازی روابط خطی اخلاق حرفه‌ای با صلاحیت‌های حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 109-95
نگار رضوانی؛ مریم مختاری دینانی؛ رسول نوروزی سید حسینی

7.

معرفی ابزار ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 473-510
الهام فسنقری؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمدحسین قربانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب