1.

بررسی آثار حذف درصد بهرة دستوری در صنعت بانکی بر مقدار اثرگذاری سیاست پولی بر اساس مدل DSGE

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 523-553
حسن دلیری؛ نادر مهرگان

2.

بررسی واکنش بانک مرکزی به نوسان‌های نرخ ارز در ایران

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 137-154
مهدی صارم؛ محسن مهرآرا

3.

بررسی وجود رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید در ایران

دوره 51، شماره 3، آبان 1395، صفحه 735-756
مهدی صارم؛ حسین مرزبان؛ منصور زیبایی؛ روح اله شهنازی

4.

تحلیل آثار شوک های پولی و مخارج دولت مالی در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 51، شماره 4، دی 1395، صفحه 977-1001
انوشیروان تقی پور؛ داود منظور

5.

سیاست پولی بهینه و هدف‌گذاری تورم در ایران

دوره 48، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 25-42
اصغر شاهمرادی؛ مهدی صارم

6.

سیاست پولی بهینه‌ی استوار در شرایط نااطمینانی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هانسن و سارجنت

دوره 53، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 153-179
فاطمه لبافی فریز؛ سعید صمدی؛ خدیجه نصرالهی؛ رسول بخشی دستجردی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب