1.

ارزیابی تاثیر طرح های مرتعداری بر ستاده های معیشت خانوارهای بهره بردار روستایی (مورد مطالعه : شهرستان ماهنشان)

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 793-805
کبری کریمی؛ اسماعیل کرمی دهکردی

2.

بررسی تأثیر دانش روستاییان بر رفتار دفع نهایی پسماندهای کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان قزوین)

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 465-475
پروانه صفری الموتی؛ علی شمس

3.

بررسی عوامل مؤثر بر وضعیت تغذیه ای روستاییان شهرستان کرمانشاه

دوره 4، شماره 2، تیر 1392، صفحه 347-364
فاطمه پورقاسم؛ سهیلا پورجاوید؛ امیرحسین علی بیگی

4.

عوامل تعیین کننده درآمد غیرکشاورزی خانوارهای روستایی نیشابور: کاربرد الگوی توبیت چند سطحی

دوره 52، شماره 2، تیر 1400، صفحه 247-262
سمانه ایروانی؛ محمود دانشور کاخکی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی

5.

واکاوی وضعیت و تبیین‌کننده‌های امنیت غذایی در بین خانوارهای روستایی شهرستان بهار، استان همدان

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 298-313
نسرین بیاناتی؛ یاسر محمدی؛ موسی اعظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب