1.

اثر تعاملی کافئین و کانون توجه بر ثبات قامتی افراد با سطوح متفاوت فعالیت جسمانی

دوره 10، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 569-586
سعید ارشم؛ آرش سعیدی؛ فرهاد قدیری

2.

اثر تمرین توجه درونی و بیرونی با/بدون موسیقی انگیزشی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 333-342
غلام حسین ناظم زادگان؛ رقیه ایدر

3.

اثر نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 657-666
منصوره مکبریان؛ سمیه نامدار طجری

4.

ادراک ویژۀ عمل در شرایط متفاوت کانون توجه در کودکان اوتیسمی

دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 55-68
استیره حسنی؛ علی حیرانی؛ ایوب صباغی

5.

بررسی ادراک ویژۀ عمل در شرایط تمرکز توجه درونی و بیرونی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 93-107
برهان الدین قاری؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده

6.

تأثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی و حمایت خودمختاری بر یادگیری مهارت هدف‌گیری کودکان کم‌توان ذهنی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 443-457
سیدمحمدرضا موسوی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ رسول عابدان زاده

7.

تأثیر دستورالعمل‌های کانون توجه بر حافظة فضایی کودکان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 15-30
فاطمه میراخوری؛ الهه عرب عامری؛ فضل الله باقرزاده؛ رسول حمایت طلب

8.

تأثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر اکتساب، یادداری و انتقال پرتاب دارت در کودکان کم‌توان ذهنی

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 511-527
مریم لطفی؛ جلال دهقانی زاده؛ فاطمه سادات حسینی

9.

تفاوت های مرتبط با سن و کانون توجه در کنترل پاسچر

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 41-56
جواد پرهیزکار کهنه اوغاز؛ مهدی ضرغامی؛ احمد قطبی ورزنه؛ امیرحسین قربانی

10.

نقش دستورالعمل‌های توجهی بر تغییرات موج آلفا و تتا و دقت پرتاب

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 361-378
معصومه علی اصغری تویه؛ مژگان معمارمقدم؛ میترا محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب