1.

بحران تأمین آب در حوضة آبریز زاینده‌رود؛ مسائل سیاسی و اجتماعی و راهکارهایی برای مدیریت آن (مطالعة موردی: اعتراضات سال‌های 1389 تا 1392)

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 567-585
محمد مهدی اسماعیلی

2.

بررسی اثر تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی با تأکید بر نقش به‌کارگیری راهبردهای تطبیق در این بخش

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-16
سید صفدر حسینی؛ محمدرضا نظری؛ شهاب عراقی نژاد

3.

پایش اکولوژیکی و بررسی تغییرات مکانی- زمانی پوشش اراضی با تأکید بر مقدار مصرف آب بخش کشاورزی در محدودة زاینده‌رود

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 23-38
محسن ایرانمهر؛ سعید پورمنافی؛ علیرضا سفیانیان

4.

پیامدهای بحران کم‌آبی و خشک شدن زاینده‌رود در مناطق روستایی (مطالعه موردی: جلگه براآن در شرق اصفهان)

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 157-180
عباس امینی فسخودی؛ مهرنوش میرزایی

5.

تأثیر خشکسالی زاینده‌رود در تعاملات اجتماعی و فضاهای جمعی در اصفهان

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 481-498
بهنام قاسم زاده؛ موسی پژوهان؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسن سجادزاده

6.

تأملی بر چالش‌های حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زاینده‌رود از منظر حقوق عمومی

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 867-886
قدرت‌الله نوروزی

7.

تبیین مؤلفه‌های گردشگری خلاق پایدار در کریدورهای طبیعی شهری مطالعه موردی: محور زاینده‌رود اصفهان

دوره 8، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 87-102
فائزه محقق؛ مسعود تقوایی؛ نگین صادقی

8.

تحلیل فراوانی و شبیه‌سازی بارش-رواناب مبتنی بر توالی درختی مفصل واین

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 259-274
محمد ناظری تهرودی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی

9.

تحلیل وضعیت اقتصادی کشاورزان شرق حوضه رودخانه زاینده‌رود تحت شرایط خشکسالی

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 335-342
اعظم رضایی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ غلامرضا پیکانی

10.

تخصیص بهینة آب با استفاده از تئوری‌بازی‌‌های همکارانه مطالعة موردی: حوضة آبریز زاینده‌رود

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 875-889
ندا اکبری؛ محمد حسین نیک سخن؛ مجتبی اردستانی

11.

نتایج مقدماتی بررسی باستان‌شناختی در حوزه آبخیز زاینده‌رود جنوبی، بخش لاران، استان چهارمحال و بختیاری

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 207-226
علی اصغر نوروزی؛ محسن حیدری دستناییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب