1.

بررسی تطبیقی حد سرقت و شرایط اجرای آن

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 113-140
غلامعلی قاسمی؛ نسرین کردنژاد

2.

بررسی فقهی بند 6 مادۀ 268 قانون مجازات اسلامی

دوره 11، شماره 4، دی 1394، صفحه 737-762
حسین جاور؛ علیمراد حیدری؛ محدثه اصولی یامچی

3.

بررسی مجازات سرقت از فرزند

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 161-181
محمد اسحاقی

4.

تحلیل تأثیر جنبه های روانی و اجتماعی در بروز سرقت

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 109-125
سیامک شاکر سلطان احمدی؛ علی ﺷﺎﻟﺒﺎف؛ صمد رﻫﺒﺮیﺑﻨﺎﺋﯿﺎن؛ ایلناز علی نژاد؛ ﺣﯿﺪر اﻣﯿﺮﭘﻮر

5.

تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384
دکتر حسین صادقى؛ وحید شقاقى شهرى؛ حسین اصغر پور

6.

تحلیل فضایی- جامعه‌شناختی جرم سرقت از منزل در شهر کرمانشاه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 295-318
امین اکبری؛ امیر ملکی؛ محمدجواد زاهدی؛ شاه بختی رستمی

7.

تعلق مال به غیر در جرائم علیه اموال

دوره 2015301، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 1-24
جعفر اکبری

8.

توسعه و جرم در ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 581-608
منصور دیهول؛ سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی

9.

جرایم علیه اسرار تجاری

دوره 38، شماره 4، دی 1387
مصطفی السان

10.

حرز بودن "نظارت مالک" در تحقق مفهوم سرقت

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 177-187
علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد

11.

سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 73-100
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ سهراب بهادری؛ عبدالله بهمن پوری

12.

سیاست جنایی قضایی در خصوص مال مسروق

دوره 49، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 65-86
سید محمد حسینی؛ محمداحسان ابراهیمی

13.

مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 87-109
سیدمحمد حسینی؛ امیر اعتمادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب