یوسفی سیاه کلرودی, سیامک, خوشخو, ژاله, محسنی, سینا, یوسفی سیاه کلرودی, مهیار. (1398). بررسی ارزش تغذیه ای و پروفایل اسیدهای آمینه ماهی سی باس آسیایی (lates calcarifer) پرورش یافته در قفس و مقایسه آن با ماهی های قزل آلای رنگین کمان ((Oncorynchus mykis، کپور معمولی (Cyprinus carpio) و تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) پرورشی. , 72(4), 409-418. doi: 10.22059/jfisheries.2020.299505.1149
سیامک یوسفی سیاه کلرودی; ژاله خوشخو; سینا محسنی; مهیار یوسفی سیاه کلرودی. "بررسی ارزش تغذیه ای و پروفایل اسیدهای آمینه ماهی سی باس آسیایی (lates calcarifer) پرورش یافته در قفس و مقایسه آن با ماهی های قزل آلای رنگین کمان ((Oncorynchus mykis، کپور معمولی (Cyprinus carpio) و تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) پرورشی". , 72, 4, 1398, 409-418. doi: 10.22059/jfisheries.2020.299505.1149
یوسفی سیاه کلرودی, سیامک, خوشخو, ژاله, محسنی, سینا, یوسفی سیاه کلرودی, مهیار. (1398). 'بررسی ارزش تغذیه ای و پروفایل اسیدهای آمینه ماهی سی باس آسیایی (lates calcarifer) پرورش یافته در قفس و مقایسه آن با ماهی های قزل آلای رنگین کمان ((Oncorynchus mykis، کپور معمولی (Cyprinus carpio) و تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) پرورشی', , 72(4), pp. 409-418. doi: 10.22059/jfisheries.2020.299505.1149
یوسفی سیاه کلرودی, سیامک, خوشخو, ژاله, محسنی, سینا, یوسفی سیاه کلرودی, مهیار. بررسی ارزش تغذیه ای و پروفایل اسیدهای آمینه ماهی سی باس آسیایی (lates calcarifer) پرورش یافته در قفس و مقایسه آن با ماهی های قزل آلای رنگین کمان ((Oncorynchus mykis، کپور معمولی (Cyprinus carpio) و تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) پرورشی. , 1398; 72(4): 409-418. doi: 10.22059/jfisheries.2020.299505.1149


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب