1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

مطالعۀ جامعه‌شناختی تحولِ شیوه‌های مجازات اعدام در ایران و امریکا

صفحه 1-20
محمدصالح اسفندیاری بهرآسمان؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

3.

تأملی در شرایط اعتبار و آثار حق شرط (رزرو) در اسناد حمل و نقل

صفحه 21-38
مجتبی اشراقی آرانی

4.

تشریک اطلاعات اعتباری در ایران با نظر به شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی

صفحه 39-58
منصور امینی؛ دیبا جعفری

5.

تأثیر دیوان اروپایی حقوق بشر در نظام حقوق داخلی دولت‌های اروپایی

صفحه 59-79
محمد جلالی؛ سوگل سودبر

6.

بررسی تطبیقی الزام به فرار مدافع از موقعیت دفاع مشروع در حقوق کامن‌لا و فقه امامیه

صفحه 81-98
صابر حمزه جواران؛ امان الله علیمرادی؛ حمید دلیر

7.

قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت

صفحه 99-121
مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان

8.

بررسی تطبیقی بازپروری مجرمان تروریستی به‌عنوان راهبردی نوین در مبارزه با تروریسم در ایران و سنگاپور

صفحه 123-147
بهنام رستگاری؛ زهره وکیل‌پور

9.

مطالعۀ تطبیقی شهادت غیرحضوری در آئین دادرسی کیفری ایران و دادگاه بین‌المللی کیفری با تأکید بر پروندۀ ویلیام روتو

صفحه 149-170
سیدمهدی سیدزاده؛ مهدی قائمی

10.

اقدامات موقت و بایسته‌های آن در رویۀ قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها؛ جلوه‌ای از نفی تحقق ملاحظات حقوق بشری متهم با هدف رعایت مصلحت بزه‌دیده

صفحه 171-190
جواد صالحی

11.

تحول سیستم‌های حقوقی ثبت شرکت‌های تجاری بر مبنای حق دسترسی به اطلاعات

صفحه 191-224
نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده

12.

بررسی موردی کژحوزه‌بندی انتخاباتی در پرتو دادرسی اساسی ایالات متحدۀ امریکا و ره‌آورد آن در نظام حقوقی ایران

صفحه 225-244
سید محمد مهدی غمامی؛ محمد حسین بستانی

13.

شرط مستقل از عقد؛ مطالعۀ تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه بر مبنای اصلاحات قانون مدنی

صفحه 245-270
محمود کاظمی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علی احمدی بیاضی

14.

بررسی نظریۀ تقطیع (دپساژ) در قراردادهای تجاری بین‌المللی؛ با نگاه تطبیقی به حقوق امریکا و اتحادیۀ اروپا

صفحه 271-290
سحر کریمی

15.

مطالعۀ تطبیقی ضابطۀ تمییز مسئولیت قراردادی و خارج قراردادی و اثر آن بر تشدید یا تخفیف خسارت در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 291-310
عباس کریمی؛ افروز صمدی

16.

تبیین پیوند بنیادین اقتصاد و حقوق مالکیت و قرارداد با تکیه بر مفهوم کمیابی منابع

صفحه 311-338
داریوش کیوانی هفشجانی؛ مهدی شهابی؛ مهدی طغیانی

17.

مبانی حمایت حقوقی از شهرت

صفحه 339-361
عباس میرشکاری

18.

مطالعۀ تطبیقی جایگاه و کارکرد نظرهای فردی (جداگانه، مخالف و اعلامیه)در رویۀ دیوان بین‌المللی دادگستری و نظام داوری حل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار

صفحه 363-380
سید مصطفی میرمحمدی؛ مهران خمیسی زاده

19.

بررسی تطبیقی جایگاه «جهت» در حقوق قراردادهای ایران و حقوق نوین فرانسه

صفحه 381-404
مصطفی هراتی

20.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-34

21.

منابع انگلیسی

صفحه 1-54


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب