1.

ارزیابی پاسخ دینامیکی پوشش تونلهای دایروی به عبور امواج تخت

مرتضی اسماعیلی؛ شهرام وهدانی؛ اسدالله نورزاد

2.

اندرکنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی

مهدی خراسانچی؛ محرم دولتشاهی؛ خسرو برگی

3.

بررسی امکان استفاده از اطلاعات ماهواره توپکس – پوزایدون در تهیه DTM خشکی ها مطالعه خاص : DTM ایران

علیرضا آزموده اردلان؛ مرضیه جعفری

4.

طراحی و پیاده سازی یک سیستم فتوگرافی رقومی برد کوتاه جهت بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان

جعفر امیری پریان؛ علی عزیزی

5.

کاربرد معادلات مالتی کوادریک در مثلث بندی هوایی

اشرف السادات قریشی؛ علی عزیزی

6.

کاربرد پروب الکتریکی یک و دو سوزنی برای اندازه گیری در جریان های مخلوط آب و هوا

محمد رضا جلیلی قاضی زاده؛ امیر رضا زراتی

7.

تحلیل لرزه ای گنبد های ایرانی

مهرداد حجازی؛ رسول میر قادری

8.

ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود

محمد رضایی پژند؛ مهدی سالیانی

9.

اندازه گیری های میکروترمور ابزاری مناسب در مطالعات پاسخ ساختگاه

عباس قلندر زاده؛ رامین معتمد

10.

توابع گرین سه بعدی برای معادلات حاکم بر خاک غیر اشباع در فضای زمان

بهروز گتمیری؛ احسان جباری

11.

تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا

نویدگنجیان؛ اورنگ فرزانه؛ فرج الله عسکری

12.

مدلسازی خطای یونسفری با استفاده ازتصحیح مولفه های مختصات و بردار موقعیت

علیرضا آزموده اردلان؛ مرضیه باعث

13.

تعیین ژئوئید محلی با استفاده از داده های مرزی حاصل از ثقل سنجی و ارتفاع سنجی ماهواره ای مطالعه خاص : ژئوئید دقیق ایران

عبدالرضا صفری؛ علیرضا ازموده اردلان

14.

مدلسازی منطقه ای شتاب ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق به منظور کاهش مشاهدات ثقلی مطالعه خاص : مدلسازی میدان ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق ایران

علیرضا ازموده اردلان؛ روح الله کریمی

15.

تصحیح ساختار هندسی تصاویر رقومی غیر متریک در فتوگرامتری و بینایی کامپیوتر به منظور استخراج اطلاعات سه بعدی اجسام

فرهاد صمد زادگان؛ علی عزیزی؛ محمد سرپولکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب