1.

اثر مستقیم موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در حقوق اتحادیۀ اروپا

صفحه 1-16
عباسعلی کدخدایی؛ علی احدی کرنق

2.

طرح تطبیقی الگوی استخدام عمومی در حقوق اداری ایران

صفحه 17-38
مرتضی رضائی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی

3.

دسترسی به خدمات توانبخشی: حقی در شمار حقوق بشر

صفحه 39-59
امیرحسین رنجبریان؛ ناصر سرگران

4.

مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، وحدت یا تعدد؟

صفحه 61-79
هادی طحان نظیف؛ رضا بکشلو

5.

تحلیل قواعد انتساب در مسئولیت مشترک بین‌المللی

صفحه 81-102
محمدرضا ضیائی بیگدلی؛ نسرین ترازی

6.

نقدی بر ترکیب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به‌منظور نظارت بر مقررات دولتی و ارائة الگوی مطلوب

صفحه 103-123
خیرالله پروین؛ محمد امین ابریشمی راد

7.

دستورگرایی بین‌المللی: ابزارهای شناخت

صفحه 125-146
امیر مقامی

8.

منزلت برتر منشور ملل متحد و نظارت قضایی ملی و منطقه‌ای بر شورای امنیت؛ رؤیا یا واقعیت؟

صفحه 147-169
مسعود صبور؛ سید قاسم زمانی؛ مسعود راعی

9.

اعمال قرنطینه برای کنترل بیماری‌های واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران

صفحه 171-190
زهرا عامری؛ سید احمد حبیب نژاد

10.

امنیت حقوقی در نظام حل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی

صفحه 191-214
محمد جعفر قنبری جهرمی؛ سید محمدعلی عبداللهی

11.

استفاده از نمادهای مذهبی در فضاهای عمومی آموزشی با تأکید بر آرای محاکم ایتالیا و دیوان اروپایی حقوق بشر

صفحه 215-230
علیرضا جلالی؛ محمد ابوعطا

12.

انسانِ تعین‌ناپذیر در اندیشة پیکودِلا میراندولا؛ بنیانی برای حقوق بشر غربی

صفحه 231-253
محمد کمالی گوکی؛ ابوالفضل شکوری

13.

رویارویی حقوق بشر و حاکمیت دولت‌ها در عصر پساجنگ سرد (2018-1990)

صفحه 255-275
علی وردیانی؛ علی اسمعیلی

14.

حقوق بشر و مبارزه با بیماری‌های واگیر در عرصۀ بین‌المللی: ضرورت‌ها و چالش‌ها

صفحه 277-297
علیرضا ابراهیم گل؛ پریسا روشن فکر؛ سید احمد طباطبایی لطفی

15.

بنیادها و مؤلفه‌های سازنده جامعه بسامان سیاسی-حقوقی در بستر حقوق عمومی

صفحه 299-318
حسن خسروی

16.

تقسیم منافع اکتشافات فضایی و تأثیر آن بر کشورهای در حال توسعه

صفحه 319-341
احمد مؤمنی‌راد؛ سیده ساناز ذبیحی شهری

17.

جاسوسی در حقوق بین‌الملل مدرن و ضرورت تدوین مقررات جهانی

صفحه 343-368
محمود جلالی

18.

تجلی «سوبژکتیویته» در نظریة ارادة عمومی ژان ژاک روسو

صفحه 369-388
مجتبی جاویدی

19.

ماهیت و کارکرد حقوق نرم در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری

صفحه 389-408
محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی؛ محمد علیپور

20.

مشکلات ساختاری صندوق‌های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران

صفحه 409-429
علی اکبر معصومی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب