1.

تبیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری امنیت سکونت در سکونتگاه‌های خودرو؛ مطالعه موردی: منطقه کلانشهری تهران

صفحه 8-18
اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی؛ بهمن احمدی

2.

چارچوب شناسایی، تحلیل و بررسی قرارگاه‌های رفتاری در طراحی فضاهای مسکن- نمونه موردی منطقه فرهنگ‌شهر شیراز

صفحه 19-36
اسماعیل مهری قهفرخی؛ مریم اختیاری؛ حمید رضا شریف

3.

واکاوی آبراهه ها و نظام زهکشی آب در تخت‌جمشید

صفحه 37-49
الهام اندرودی؛ محمدحسن طالبیان؛ مژده رشیدی؛ سمانه معصومی تبار

4.

تاثیر فرم در معنای مکان آموزشی بر اساس نظریه وندر کلیس و کارستون(مطالعه موردی: مدارس شهر تبریز)

صفحه 51-60
احد نژاد ابراهیمی؛ میلاد طبقچی سالم

5.

نقد و آسیب‌شناسی آغاز آموزش معماری در مدرسه هنرهای زیبا: از ورود سیستم بوزار تا سال 1348

صفحه 61-72
مریم غروی خوانساری

6.

نظام نیارش گنبدخانة کهن کاشان (گنبدخانه مسجد جمعه)

صفحه 73-86
بابک عالمی؛ صدیقه کمالی زارچی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.