1.

بازنگری به مبحث زبان و فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی

صفحه 153-173
کلیر کرمش؛ مریم معینی میبدی

2.

همبافت‌سازی فراملیتی در آموزش بین‌فرهنگی زبان

صفحه 174-194
کارن ریزاگر

3.

مقدمه‌‌‌ای بر اخلاق در آموزش زبان خارجی

صفحه 195-210
سانگ دو کیم

4.

مدیریت زبان ژاپنی توسط فارسی زبانان مقیم در ژاپن در صحنه های برخورد مودبانه با ژاپنی زبانان -مطالعه موردی با استناد به ارزیابی شخص سوم -

صفحه 211-232
حوریه اکبری؛ سهراب آذرپرند

5.

تحلیل و آسیب شناسی اختلافات فرهنگی، تبدیل واژگان، مصادر و افعال و تلمیحات فارسی در زبان و ادبیات اردو

صفحه 233-254
فرزانه اعظم لطفی

6.

بررسی رابطۀ میان هویت فرهنگی و نگرش دانش آموزان مقطع دبیرستان استان تهران نسبت به یادگیری زبان انگلیسی

صفحه 255-272
زهره پاینده داری نژاد؛ حامد حبیب زاده

7.

تاثیر آموزش پروژه‌محور مبتنی بر فناوری بر مهارت های زبان انگلیسی و خودتنظیمی دانش‌آموزان

صفحه 273-295
پریسا عربلو؛ فاطمه همتی؛ افسر روحی؛ فرزانه خدابنده

8.

بازنمایی فرهنگ در فرآیند آموزش زبان خارجی از دیدگاه زبان‌شناسان روس

صفحه 296-310
زینب صادقی سهل آباد

9.

رویکرد بینافرهنگی در آموزش زبان ایتالیایی. مورد تحقیق: دوره کوتاه زبان در ایتالیا

صفحه 311-335
فاطمه عسگری

10.

تاملی بر برنامه درسی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان از منظر دانش فن آوری، تربیتی، موضوعی و موضوعی-تربیتی

صفحه 336-354
مجتبی مقصودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب