1.

عوامل موثردر ایجاد غلظت فلزات سنگین در گردوغبار هوای کلانشهر تهران و مخاطرات آن

صفحه 321-335
فاطمه ارسلانی؛ بهلول علیجانی

2.

تحلیل مورفومتری و مخاطرات تکتونیکی گسل زندان در منطقۀ جاسک به‌منظور توسعۀ پایدار

صفحه 337-354
مهرداد سرهنگی؛ علی سلگی؛ مرتضی طالبیان؛ زهرا ملکی

3.

مخاطرات هیدرومورفوتکتونیک و لرزه‌خیزی منطقۀ بدخشان افغانستان

صفحه 355-370
خدیجه محمدی؛ ابراهیم مقیمی؛ مهدی زارع؛ مجتبی یمانی؛ مسعود مجرب

4.

تحلیل تغییرات فضایی حساسیت خطر وقوع سیل برپایۀ نوعی مدل ترکیبی نوین (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز الندچای، شهرستان خوی)

صفحه 371-393
توحید رحیم پور؛ محمد حسین رضائی مقدم؛ سید اسدالله حجازی؛ خلیل ولی زاده کامران

5.

تهیۀ نقشۀ چندخطرۀ استان مازندران با استفاده از تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیارۀ مکانی

صفحه 395-411
نرجس محمودی وانعلیا؛ میثم ارگانی؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی

6.

تحلیل عدم قطعیت ریسک مخاطرۀ آتش‌سوزی جنگل مبتنی بر نظریۀ شهود دمپستر- شافر (مطالعۀ موردی: بخشی از جنگل‌های کرمانشاه)

صفحه 413-430
زینب نیسانی سامانی؛ علی اصغر آل شیخ؛ نجمه نیسانی سامانی

7.

تحلیل تأثیر مخاطرات انسانی بر آمایش نواحی مرزی (مطالعۀ موردی: جنوب شرق ایران؛ سیستان و بلوچستان)

صفحه 431-444
یاشار ذکی؛ پریسا قربانی سپهر؛ آرش قربانی سپهر

8.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-24


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب