1.

تأثیر برنامۀ مداخلۀ حرکتی درشت و ظریف بر یکپارچگی بینایی– حرکتی کودکان 4 تا 6 سال

صفحه 129-147
عطیه میران زاده مهابادی؛ الهه عرب عامری؛ فضل اله باقرزاده؛ داوود حومنیان

2.

مقایسۀ اثربخشی ذهن‌آگاهی و تصویرسازی ذهنی بر سطوح کورتیزول، اضطراب و اعتمادبه‌نفس دانشجویان افسری

صفحه 149-161
فواد نیک نسب؛ محمدرضا زارعلی؛ علی فکوریان؛ رضا شربت زاده

3.

اثر بازی‌های حرکتی در برابر بازی‌های رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی، عملکرد تحصیلی و تبحر حرکتی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی

صفحه 163-184
فاطمه برادران؛ شیلا صفوی همامی؛ سالار فرامرزی

4.

تأثیر زمان‌بندی تمرین هوازی حاد بر تحکیم حافظۀ کلامی

صفحه 185-201
پروین قدرت نالوس؛ احسان زارعیان؛ محمدرضا قاسمیان مقدم

5.

بررسی رابطة سبک‌های یادگیری و سبک‌های شناختی در دانشجویان ورزشکار با اثر تعدیل‌کنندگی مقاطع تحصیلی و جنسیت

صفحه 203-217
زهره خلیل پور؛ محمدتقی اقدسی؛ سید حجت زمانی ثانی

6.

روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت- 3 در کودکان 5 تا 9 سالۀعراقی و مقایسۀ رشد مهارتهای حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقی

صفحه 219-238
رفعت الحجاج؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ سید رضا عطارزاده حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب