1.

انسان در سینمای پیتر واتکینز، پرسه‌ در کمون (پاریس 1871): تک‌نگاری

صفحه 9-30
زینب لطفعلی خانی؛ ناصر فکوهی؛ احمد الستی

2.

دگرگونی ارزش های دینی و انقلابی در بین دو نسل از خانواده های مذهبی ساکن در خیابان ایران

صفحه 31-54
مریم رفعت جاه؛ شایسته شمسایی

3.

برساخت اجتماعی جنین انسانی: تأملی بر شکل‌گیری انسان‌شناسی تکنولوژی‌های انتخابِ باروری

صفحه 55-79
مرتضی کریمی؛ ابوعلی ودادهیر؛ زهره انواری؛ رضا عمانی-سامانی

4.

سفید و سبز، رنگهای نمادین در فرهنگ و هنر بانوان زرتشتی یزد

صفحه 81-104
آزاده پشوتنی زاده؛ امیلیا نرسیسیانس

5.

مردم‌ نگاری سیاسی احزاب سیاسی ایران: بررسی موردی احزاب سیاسی شهرستان فسا

صفحه 105-134
محمد صادق شادمانی؛ روح‌الله نصرتی؛ امیرعلی امیری

6.

بررسی مردم نگارانه فرهنگ‌کافه نشینی در کافه‌های خیابان سمیه تهران

صفحه 135-159
بهزاد همتی؛ علیرضا قبادی؛ سیروس همتی

7.

هویت زنانه و قومیت در تاریخ موسیقی تبریز از 1285 تا 1400

صفحه 161-183
رضا حسینی بقانام؛ مریم قرسو

8.

مطالعۀ انسان‌شناختی الگوهای فرهنگی ترس از سخنرانی در بافت فرهنگی ایرانی، با تکیه برروایت‌ها و اسناد

صفحه 185-206
پروین قاسمی

9.

انسان‌شناسی زیست‌محیطی: مروری بر موضوعات، رویکردها و کاربردها

صفحه 207-232
یوسف سرافراز؛ محمدسعید ذکایی

10.

دانش اتنواکولوژی، مبانی تقسیم بندی و نامگذاری عرصه‌های مرتعی از دیدگاه بهره برداران

صفحه 233-256
امیررضا امراللهی جلال آبادی؛ محمد رحیم فروزه؛ حسین بارانی؛ حسن یگانه

11.

سه الگوی رفتاری خوراک ایرانیان

صفحه 257-278
یعقوب خزائی

12.

نشانه شناسی فرهنگی نقوش خالکوبی زنان بختیاری ساکن خوزستان

صفحه 279-316
مهنوش عباس زاده؛ علیرضا خدامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب