1.

ارزیابی پارلمان‌گرایی چندجانبه در همگرایی منطقه‌ای اوراسیا

صفحه 1-23
غلامرضا خادمی؛ داوود آقایی

2.

تأثیرهای امنیتی صادرات تسلیحات روسیه به دولت‌های منطقۀ غرب آسیا (مطالعۀ موردی ایران، مصر، عراق وسوریه)

صفحه 25-46
عارف بیژن؛ محمود شوری؛ احسان اعجازی

3.

تأثیرهای ابتکار یک کمربند و یک راه بر اقتصاد سیاسی غرب آسیا

صفحه 47-74
رضا عزیزی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی؛ محسن شریعتی نیا

4.

جایگاه گاز طبیعی در دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه: ظرفیت‌ها و موانع

صفحه 75-100
وحید حسین زاده

5.

جایگاه بریتانیا در روند امنیتی‌سازی نفوذ فدراسیون روسیه در اروپای شرقی- ‌مرکزی (مطالعۀ موردی: لهستان)

صفحه 101-125
محمد داوند؛ محسن اسلامی

6.

پوتین و پرسش از حکمرانی جهانی، ایده‌ها و اصول

صفحه 127-150
مجید روحی دهبنه؛ محمد حسین مرادی پارسا

7.

ساخت و اعتباربخشی مدل روابط خارجی ایران و جمهوری آذربایجان و استخراج متغیرهای خطرپذیری، بحرانی، راهبردی و تنظیمی

صفحه 151-173
مهرداد جاجانی؛ اردشیر سنایی؛ کابک خبیری

8.

هویت ملی روسیه در دوران پساشوروی؛ تغییر یا تداوم هویتی

صفحه 175-200
علیرضا سلطانی؛ زهره خانمحمدی

9.

مؤلفه‌های سیاسی تأثیرگذار بر روابط ایران و تاجیکستان (2010-2020)؛ بسترهای گذار از واگرایی به ثبات در همگرایی

صفحه 201-224
امید رحیمی؛ رضا سیمبر

10.

تحلیل سازه‌انگارانۀ چرخش در سیاست خارجی ایران در برابر بحران قره‌باغ (2020)

صفحه 225-246
مهدی عباس زاده فتح آبادی؛ حسین معین آبادی بیدگلی؛ مهدیه دوست حسینی

11.

کارکرد اتحادیۀ اقتصادی اوراسیائی در پرتو نقش قدرت بزرگ در ذهنیت روسی

صفحه 247-270
شیوا علی زاده

12.

سیاست خارجی مستقل و برون‌گرای روسیۀ ‌سفید و تنش با روسیه در دورۀ پوتین

صفحه 271-296
الهه کولایی؛ سامان فاضلی

13.

استالین و مدیریت فرهنگی در سینما

صفحه 297-317
زهرا محمدی؛ علی اخوان

14.

چرخش در سیاست خارجی افغانستان در دورۀ اشرف‌غنی: رویکردی ادراکی

صفحه 319-345
حمیرا مشیرزاده؛ مهدی عارفی

15.

تأثیر مجتمع‌های نظامی-‌ صنعتی بر سیاست خارجی ایالات متحد در برابر روسیه و چین (۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰)

صفحه 347-370
سید حامد موسوی؛ مجید عادلی

16.

ماهیت تجدیدنظرطلبی روسیه و چین؛ سیاست و منافع ایران

صفحه 371-396
علیرضا نوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب