1.

تحلیل صورت‌گرایانۀ داستان «مثل همیشه»،‌ اثر هوشنگ گلشیری

صفحه 1-15
بهادر باقری

2.

تحلیل هرمنوتیکی شعر «صدای دیدار» از سهراب سپهری

صفحه 17-39
همایون جمشیدیان

3.

بررسی گزارش قصیده‌ای از اثیرالدّین اخسیکتی در متن‌های مصحَّح و گره‌گشایی از مفهوم بیت‌های دشوار آن‌

صفحه 41-59
سیدمهدی طباطبایی

4.

تاریخ دقیق درگذشت خاقانی شروانی

صفحه 61-72
سید محسن حسینی وردنجانی

5.

نوای نای در فصلِ وصل؛ مقایسۀ نشانه‌شناسیک نی‌نامۀ ‌مولوی و فصلِ وصل قیصر امین‌پور بر اساس دیدگاه ریفاتر

صفحه 73-92
احمد رضایی؛ مرضیه پارسامنش

6.

تطبیق ساختار روایت در کتاب ایوبِ عهد عتیق و «حدیث محنت ایوب» در قصص القرآنِ عتیق نیشابوری با استفاده از نظریّۀ گره‌ماس

صفحه 93-114
محمّد غفّاری؛ ملیکا رمزی

7.

رهی؛ سنّت، کلیشه یا تخلّص؟ (پژوهشی دربارۀ واژۀ «رهی» در شعر فارسی)

صفحه 115-133
مهسا رضایی؛ نجمه درّی؛ سعید بزرگ بیگدلی

8.

تحلیل ساختاری معراج‌نامه‌ی ابن سینا بر پایۀ سفر قهرمان کمپبل

صفحه 135-153
احسان زندی‌طلب؛ خلیل بیگ‌زاده

9.

اشاره‌ای به جغرافیایِ فرهنگی ارتباطاتِ تن‌زبانی در داستان‌های کوتاه جمال‌زاده

صفحه 155-175
ایرج صادقی؛ بیژن ظهیری ناو؛ خدابخش اسداللهی

10.

نوع و کارکرد راوی در روایت‌های داستان «رستم و سهراب»

صفحه 177-195
چیمن خوشنمای بهرامی؛ تیمور مالمیر

11.

تحلیل شخصیّت رستم با تأکید بر مکتب وظیفه‎گرایی کانت

صفحه 197-215
فاطمه حاجی رحیمی؛ سلمان رحیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب