1.

تجربۀ زیستۀ زنان نابارور از مسئلۀ بی‌فرزندی

صفحه 1-21
سیدعلیرضا افشانی؛ آزاده ابویی؛ علی روحانی

2.

سیر تاریخی اشتغال زنان در بستر گفتمان‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی

صفحه 23-44
فاطمه غنی پور خندابی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ امید علی احمدی؛ علی روشنایی

3.

بررسی تأثیر باورهای سقف شیشه‌‌ای بر جانشین‌‌پروری و سبک رهبری زنان در پست‌‌های مدیریتی (مورد مطالعه: معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

صفحه 45-68
زهرا رجایی؛ مریم مهرپرور؛ محیا فیروزیان

4.

بررسی ظرفیت کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی دختران پایۀ‌دوازدهم از منظر مؤلفه‌های به‌زیستی اجتماعی از دیدگاه کیز

صفحه 69-86
جابر افتخاری؛ حجت افتخاری؛ فهیمه مسلمی؛ عبدالوهاب سماوی

5.

ارائۀ چارچوبی برای ورود زنان به حوزۀ کسب‌ ‌وکارهای خانوادگی

صفحه 87-108
رویا کرامت؛ رسول عباسی؛ محمدرضا فلاح

6.

تبیین ابعاد سقف شیشه‌ای فرا‌روی مدیریت بانوان در ورزش (رویکرد کیفی: فراترکیب)

صفحه 109-130
مرضیه موفق؛ رسول نظری؛ ناصر شهریاری

7.

زمینه‌های تعارض میان نقش‌های شغلی و خانوادگی و راهبردهای مقابله‌ای با آن: مورد مطالعه زنان شاغل در شهرداری شهر تهران

صفحه 131-164
حجیه بی بی رازقی نصرآباد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب