1.

تأثیر سرمایة اجتماعی بر اضطراب ناشی از کروناویروس بین سه گروه از سالمندان بر اساس فعالیت بدنی قبل و بعد از فاصله‏ گذاری اجتماعی

صفحه 1-22
علی صابری؛ صمد گودرزی؛ روح الله عسگری گندمانی

2.

تبیین اصول مدیریت تمایزهای اجتماعی از منظر قرآن و نقش آن در مدیریت سرمایۀ اجتماعی

صفحه 23-48
حسین محمدی؛ سید محمد موسوی مقدم

3.

تحلیل جامعه ‏شناختی پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران استان لرستان)

صفحه 49-76
فیروز امرایی؛ سیدنجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند؛ امیرهوشنگ نظرپوری

4.

طراحی الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی در آموزش و پرورش (مورد پژوهش: ادارۀ کل آموزش و پرورش استان لرستان)

صفحه 77-99
بهنام جعفری مجد؛ حسن زارعی متین

5.

مدل‌یابی ساختاری سرمایة اجتماعی دانشگاه و تمایل کارمندان به مشارکت با نقش واسطه‌ای آمادگی آن‌ها برای تغییر در دانشگاه شیراز

صفحه 101-125
معصومه محترم؛ جعفر ترک زاده؛ نغمه صالحی

6.

فلسفه‌درمانی تحجرزدگی؛ روشی بنیادین در نگاه‌داشت سرمایه اجتماعی

صفحه 127-154
هاشم قربانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب