1.

الگوی برآیندی اثربخشی آموزش زبان خارجی بر ارتقای سرمایۀ اجتماعی معلمان آموزش‌وپرورش استان تهران: رویکرد پدیدارشناسی تجربی

صفحه 307-329
حسین خنیفر؛ سجاد عسکری متین

2.

طراحی مدل سرمایۀ اجتماعی در سازمان‌های دولتی (همسو با سند چشم‌انداز و سیاست‌های اقتصاد‏‏‏‏‏‏‏‏ مقاومتی)

صفحه 331-358
محمد ستارارجمندی؛ مریم مجیدی؛ زین العابدین امینی؛ احسان ساده

3.

تأثیر سرمایۀ اجتماعی و دانش جمعی بر هوش تجاری و چابکی سازمان (مطالعۀ موردی: شعب بانک ملی شهر زاهدان)

صفحه 359-380
فاطمه پیران؛ علی‌رضا شهرکی؛ سید علی بنی هاشمی

4.

بررسی ساختار مفهومی ‌پژوهش‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی از طریق تجزیه‌وتحلیل هم‌واژگانی

صفحه 381-406
احسان دولت زارعی؛ امید فرجی؛ مصطفی ایزدپور؛ فاطمه یونسی مطیع

5.

طراحی مدل سرمایۀ اجتماعی مبتنی بر مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی

صفحه 407-433
حجت طاهری گودرزی؛ مرضیه ساری

6.

رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دختران متوسطۀ دوم شهرستان کوهدشت)

صفحه 435-459
زهرا محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب