1.

بررسی تطبیقی مفهوم ملیگرایی در اشعار دو شاعر ملت آوازه بلند دو شاعر بلندآوازة ایران و مصر محمدتقی بهار و حافظ ابراهیم

صفحه 1-25
حوریه رفیعی

2.

بررسی انواع مسوغات ابتدا به نکره در ادبیات عرب

صفحه 27-40
محمد دفتری

3.

بررسی محاربه و افساد ف یالارض از منظر فقه و حقوق جمهوری اسلامی ایران

صفحه 42-58
پیمان رکن الدینی

4.

چگونگی نقش روحانیت در فعالیت و پاسخ گویی به شبهات اعتقادی در دوران اپیدمی های جهانی (کرونا)

صفحه 60-76
علی اقبالی

5.

پویایی فقه شیعه در مشروعیتبخشی به عقود متعارف و نوظهور با مشروعیت دادن به صلح ابتدایی»

صفحه 78-92
دکتر مسعودی

6.

بررسی ارتباط میان اشتیاق به کار و تحلیل رفتگی احساسی کارکنان صف بانک صادرات ایران با متغیر میانج ی استراتژی های کار عاطفی

صفحه 94-135
مینا نجفلو؛ حسام الدین هومان

7.

رویکردهای استراتژی پدیدارشناسی مبتنی بر دیدگاههای هوسرل و هایدگر (توصیفی و تفسیری)

صفحه 137-154
محمد جلالی؛ مهدی ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب