1.

تعارض انسان و خرس قهوه‌ای در جنوبی‌ترین حد پراکنش آن در ایران (منطقة شکار ممنوع روشن‌کوه، استان فارس)

صفحه 539-550
علیرضا محمدی؛ کامران الماسیه

2.

ارزیابی روش‌های یادگیری ماشین در ریزمقیاس نمایی مکانی میانگین سالانة دمای سطح زمین و دمای هوا

صفحه 551-569
آزاده عتباتی؛ حامد ادب

3.

ارزیابی آلایندگی فلزات سنگین در ارتباط با عوامل فیزیکوشیمیایی رسوبات گلی در مغزة رسوبی از پلایای گاوخونی

صفحه 570-587
حمید رضا پاکزاد؛ مهرداد پسندی؛ محمد نعمتی ورنوسفادرانی؛ فرشته خدابنده‌لو

4.

پهنه‌بندی پراکنش گاز متان از لندفیل حلقه‌دره با استفاده از رویکرد تلفیقی مدل IPCC و AERMOD

صفحه 588-599
احسان محمدحسنی؛ مظاهر معین الدینی؛ رضا رفیعی

5.

بررسی وجود رابطة نامتقارن بین توسعة مالی و منابع طبیعی در اقتصاد ایران

صفحه 600-612
فاطمه هواس بیگی؛ علی سایه میری؛ علی مریدیان

6.

بررسی روند تغییر پوشش‌گیاهی در فلات مرکزی ایران به کمک سری‌های زمانی ماهواره‌ای بین سال های 2002 -2018

صفحه 613-627
مریم ذوالفقاری؛ بهزاد رایگانی؛ باقر نظامی بلوچی؛ حمید گشتاسب؛ علی جهانی

7.

نقش سرمایة اجتماعی بر رفتار حفاظت از مرتع در میان دامداران منطقة سارال در استان کردستان

صفحه 628-641
مسلم سواری

8.

استفاده از روش هموارسازی هسته‌ای در بررسی ترجیح زیستگاهی سیاه‌ماهی بین‌النهرین (Valenciennes, 1842) Capoeta damascina در رودخانة سیروان

صفحه 642-651
عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر

9.

ارزیابی هضم مشترک و پیش‌تیمار بر تخریب‌پذیری زیستی سوبسترای لیگنوسلولزی و تولید متان در راکتورهای مزوفیلیک ناپیوسته

صفحه 652-666
ترحم مصری گندشمین؛ منصور احمدی پیرلو؛ غلامحسین شاه قلی؛ امیرحمزه فرج الهی

10.

تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر انتشار دی‌اکسید کربن: رهیافت گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)

صفحه 667-681
محبوبه جعفری

11.

سنجش تعادل‌ و توازن‌های منطقه ای با به‌کارگیری ارزش خدمات اکوسیستمی و پایش فضایی مراکز گراویتی

صفحه 682-701
مصطفی کشتکار؛ نغمه مبرقعی دینان؛ رومینا سیاح نیا؛ زهرا اسدالهی

12.

بررسی میزان فلزات سنگین در نمونه‌های خاک قبل از کشت و بعد از برداشت برنج در استان مازندران؛ مطالعة شاخص‌های پتانسیل ریسک اکولوژیک و آلودگی یکپارچه

صفحه 702-715
محبوبه نوذری؛ عباس اسماعیلی ساری؛ علی ماشینچیان مرادی؛ نادر بهرامی فر؛ لعبت تقوی

13.

بررسی حضور و تعیین رژیم غذایی شنگ (Lutra lutra) در ناحیة مصبی رودخانه‌های شرق استان گیلان: پل رود، خشک‌رود و آچارود

صفحه 716-732
سعید اسحق نیموری؛ سعید نادری؛ علیرضا میرزاجانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب