1.

واکاوی کارکرد هوشمندی کسب‌وکار درکتابخانه‌های دانشگاهی

صفحه 1-14
معصومه آدینه؛ علیرضا حسن زاده؛ محمد حسن زاده؛ علی اصغر پورعزت

2.

شناسایی ابعاد مدیریت راهبردی مصرف رسانه‌ای (مورد مطالعه: شبکه اجتماعی آپارات)

صفحه 15-30
مجید بوجارزاده؛ طاهر روشندل اربطانی؛ ندا سلیمانی

3.

بررسی اضطراب منزلت در بین کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

صفحه 31-46
منصوره شکاری خادملو؛ محمد خندان

4.

بررسی رابطه بین میزان مشارکت در مدیریت دانش با تمایل به تفکر انتقادی کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

صفحه 47-58
فاطمه حیدرنژاد؛ فاطمه فهیم نیا

5.

تحلیل سلسله مراتبی تسهیم دانش در پارک علم و فناوری گیلان

صفحه 59-74
مرجان میرزنده‌دل؛ سپیده فهیمی‌فر؛ علیرضا نوروزی

6.

نسخه نفیس و قدیمی از تذکرةالشعرا در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (دولتشاه سمرقندی، کتابت 7 رجب 893ق)

صفحه 75-87
طاهره بزرگ زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب